Fördela arv med särkullbarn

2015-03-23 i Arvsordning
FRÅGA
Dödsbodelägare efter min far är jag, mina två brorsbarn (brodern avliden) samt pappas fru. Efterarvingar är pappas och fruns två barn. Detta enligt bouppteckningen som nu registrerats hos skatteverket.Behållningen efter vår far är 232 752. Hur fördelas beloppet undrar jag. Ska de två efterarvingarna också dela på beloppet nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelser om arv finns i ärvdabalken (ÄB), se här

När en person har dött är det i första hand personens bröstarvingar (barn, barnbarn os) som ärver, se ÄB 2 kap 1 §. Om din bror hade varit i livet hade din far haft fyra bröstarvingar (dig, din bror samt din pappas barn med hans nuvarande fru) och ni skulle ärvt 1/4 var. Eftersom din bror inte är i livet får dina brors barn dela på hans arvslott, de får därmed 1/8 var.

Om man lämnar en efterlevande make har hen dock viss rätt till kvarlåtenskapen, 3 kap 1 § 1 st. Din pappas fru har därmed rätt till en del av arvet. Men eftersom hon inte är din mor eller dina brorsbarns farmor kan ni i egenskap av särkullbarn få ut er arvslott direkt, se vidare 3 kap 1 § 1 st. Denna rätt har inte de två efterarvingarna, de får vänta på sitt arv.

Kvarlåtenskapen ska således fördelas på följande sätt: du har rätt till 58 188 kronor, dina brorsbarn 29 094 kronor var och din pappas fru 116 376 kronor (då deras gemensamma barn skulle ärvt 58 188 kronor var). Beroende på hur mycket din pappas fru har i total egendom får hennes och din pappas gemensamma barn en efterarvsandel i hennes bo, 3 kap 2 § 1 st.

Jag utgår från att din pappas fru efter den bodelning som gjorts efter din fars död plus de 116 376 kronor hon ärver totalt sett har egendom för minst 178 000 kronor (fyra prisbasbelopp). Har hon inte det kan hon komma att ha rätt till en del av ditt och dina brorsbarns arv, 3 kap 1 § 2 st.

Hoppas du fått svar på din undran!

Med vänlig hälsning,

Henrik Ärnlöv
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1429)
2020-07-03 Vem ärver om föräldrar är döda
2020-07-01 Vem ärver en avliden dotter, syskon eller föräldrar?
2020-06-30 Avlidna halvsyskons barns rätt till arv
2020-06-30 Arvsordning

Alla besvarade frågor (81796)