Förbud mot slaveri

2021-09-29 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Förbud mot slaveri och tvångsarbete är gällande Lag vad jag förstår. Finns en hänvisning till Lag 1994:1219. Lagen verkar inte finnas i varken den tryckta versionen av 2020 eller 2021 års version vad kan man hitta förbudet i gällande lagtext utöver Internet och artikel 4 som förbjuder tvångsarbete.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

2 kap. Regeringsformen (RF) innehåller grundläggande fri och rättigheter, däribland diskrimineringsförbud (12§ RF) och skydd för den kroppsliga integriteten (4-8§§ RF) men inget uttryckligt förbud mot tvångsarbete. Europakonventionen gäller som svensk lag i Sverige, 1 § Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Artikel 4 i Europakonventionen anger ett förbud mot slaveri och tvångsarbete och detta gäller, enligt redovisade lagrum, som lag i Sverige. 2 kap. 19 § RF anger därutöver att lag och annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden till Europakonventionen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Yodit Eshete
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1337)
2021-10-16 Varför är skälen till ett beslut om uppehållstillstånd sekretessbelagda?
2021-10-14 Får socialen räkna skadestånd som en inkomst?
2021-10-09 Kommunens beslut strider mot likställighetsprincipen - vad gör man?
2021-10-04 Bostadsanpassningsbidrag - ska det billigaste alternativet väljas?

Alla besvarade frågor (96397)