Förbud mot att pröva yrkande om misstroendeförklaring

2021-03-17 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! I 13:4 RF om misstroendeförklaring står det bla. följande: "Ett yrkande om misstroendeförklaring tas inte upp till prövning om det väcks under tiden från det att ordinarie val har ägt rum eller beslut om extra val har meddelats till dess den genom valet utsedda riksdagen samlas." Jag förstår inte riktigt varför ett yrkande om misstroendeförklaring inte får prövas under denna tid, till vems fördel är det och på vilket sätt? Hur hänger det ihop, berätta gärna utförligt och i "vardagsspråk" då jag inte är så insatt i hur det fungerar. Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad menas med misstroendeförklaring?

Med misstroendeförklaring förstås ett uttalande av riksdagen att statsministern eller ett annat statsråd inte har riksdagens förtroende. Ett yrkande om en misstroendeförklaring ska väckas av minst en tiondel av riksdagens ledamöter för att tas upp till prövning. För en misstroendeförklaring krävs att mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar för den (13 kap. 4 § första stycket RF). En missförtroendeförklaring leder till att statsrådet eller statsministern entledigas (6 kap. 7 § RF och 6 kap. 9 § RF).

Förbud mot att pröva yrkande om misstroendeförklaring

Det finns dock ett förbud mot att pröva yrkande om misstroendeförklaring. Ett yrkande om misstroendeförklaring tas inte upp till prövning om det väcks under tiden från det att ordinarie val har ägt rum eller beslut om extra val har meddelats till dess den genom valet utsedda riksdagen samlas (13 kap. 4 § andra stycket RF). Undantaget att pröva yrkande om missförtroendeförklaring gäller därför under en viss angiven tid i anslutning till ordinarie val som hålls vart fjärde år (eller eventuellt extra val) tills att den nya riksdagen samlas. Undantaget gäller alltså eftersom en ny riksdag ska samlas. Det finns ingen anledning att väcka misstroendeförklaring innan den nya riksdagen har samlats. Detsamma gäller medan det finns en "övergångsregering". Med övergångsregering menas att regeringens samtliga ledamöter har entledigats, men att de fortfarande innehar sina befattningar till dess en ny regering har tillträtt (6 kap. 11 § RF). Det finns ingen anledning att yrka om missförtroendeförklaring eftersom frågan om regeringsmakten redan är öppnad för prövning. Det finns inget skäl till att entlediga statsråden eftersom en ny regering håller på att bildas.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1337)
2021-10-16 Varför är skälen till ett beslut om uppehållstillstånd sekretessbelagda?
2021-10-14 Får socialen räkna skadestånd som en inkomst?
2021-10-09 Kommunens beslut strider mot likställighetsprincipen - vad gör man?
2021-10-04 Bostadsanpassningsbidrag - ska det billigaste alternativet väljas?

Alla besvarade frågor (96436)