Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer

2020-04-25 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Om jag slår upp ett tält på en äng och har en fest med cirka 100 personer. Vilka lager är det som gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!

Jag har tolkat din fråga som att du vill hålla en fest för ca 100 personer på en äng och om detta är lagligt i dagsläget. I Sverige är det just nu förbjudet att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare (1 § förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar).

Med allmänna sammankomster avses bland annat demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter. För att en sammankomst ska anses vara allmän så krävs det att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst (2:1 ordningslagen).

Med offentliga tillställningar avses bland annat idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor. För att en tillställning ska anses som offentlig så krävs det att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den (2:3 ordningslagen).

Om din fest är en privat tillställning, med detta menas att du inte anordnar den för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till festen så omfattas den inte av förbudet. Om din fest däremot är offentlig, att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den, så är det förbjudet att anordna festen.

Om du trotsar förbudet så får polisen inställa eller upplösa festen (2:22 jämte 2:15 ordningslagen). Straffet för att bryta mot förbudet är böter eller fängelse i högst sex månader (2:29 ordningslagen).

Sammanfattning:

Om din fest omfattas av förbudet eller inte beror på om den är att betraktas som offentlig. Även om förbudet inte omfattar privata fester så följer det av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. att var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridning av covid-19. För att begränsa smittspridning så bör alla bland annat avstå från att delta i större sociala sammanhang såsom fester och kalas.

Eftersom det är fråga om just råd och rekommendationer så finns inget motsvarande straffansvar eller annan sanktion kopplat till dessa som det är vid förbudet. Det är dock viktigt att allmänheten följer råden och rekommendationerna och tar ansvar för att minska risken för smittspridning.

Hoppas att du fick svar på din fråga, återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1277)
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?
2021-04-01 I vilken kommun röstar den som är långtidsintagen på fängelse?
2021-03-31 Vad är rättspraxis?

Alla besvarade frågor (91059)