Förbud mot att attackera civila i krig och väpnade konflikter - folkrätt

2020-04-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, jag håller på att skriva en uppsats om Nürnberg rättegångarna och håller just på att gå igenom de dömdas åtal. Jag hittade en bra sida trialinternational.org men vid vissa ställen där de listar "charges" nämner de "Protection of civilians" och "Protection of civilian objects".Jag har letat runt men kan inte hitta något som definierar dessa i det sammanhanget som ett brott eller "charges". Ett exempel på vad jag menar: https://trialinternational.org/latest-post/alfred-rosenberg/ (se den grå rutan längst upp till höger) Jag vet inte om jag har missförstått något eller om detta är rätt ställe att fråga efter hjälp gällande detta men jag hoppas någon kan hjälpa mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inom folkrätten ingår det som kallas internationell humanitär rätt (IHL). Det består främst av internationell sedvanerätt samt traktat i form av konventioner som ger uttryck för sedvanerätten. I tilläggsprotokoll 1 till Genèvekonventionerna (som anses vara väl etablerad sedvanerätt) ingår det som kallas protection of civilians and civilian objects. Det vill säga skyldigheten att i krig och väpnade konflikter göra distinktion mellan civila/civila objekt och kombattanter/militära mål.

Den grundregeln kallas distinktionsprincipen och du hittar den i artikel 48 i första tilläggsprotokollet till Genévkonventionerna (Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977).

Skyldigheten att skydda civilbefolkningen följer av artikel 51 i tilläggsprotokollet. För civila objekt gäller artikel 52.

Definition av civilbefolkning och civila objekt hittar du i artikel 43 och 50 respektive 52 (2). Observera att Civila och objekt definieras motsatsvis. Vad man gör i protokollet är alltså att definiera vad som är kombattanter och vad som är militära mål. Det som inte är kombattanter eller militära mål är alltså civila respektive civila objekt och således förbjudna att attackera.

Min gissning är att då protection of civilians/civilian objects står under "charges" menas att åklagarna i Nürnbergrättegångarna har gjort gällande att de åtalade brutit mot skyldigheten att inte attackera civila och civila objekt.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Lycka till med uppsatsen!

Med vänliga hälsningar,
Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2496)
2020-11-27 Varför har banken fryst mitt bankkonto?
2020-11-27 Preskriptionstidens start vid brott.
2020-11-25 När gallras uppgifter från belastningsregistret?
2020-11-25 ​När gallras uppgifter från belastnings​registret?

Alla besvarade frågor (86576)