Förbjuds användning av vattenpipa genom den nya tobakslagen?

2019-05-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hur kommer den nya tobakslagen påverka ställen som erbjuder vattenpipa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt förarbetena till den nya tobakslagen, Ny lag om tobak och liknande produkter prop. 2017:/18:156, kommer enligt 6 kap:s tillämpningsområde bl.a. omfatta "rökning av örtprodukter för rökning". Detta kommer alltså falla in i begreppet rökning. 6 kap. behandlar rökfria miljöer och rökförbud kommer att gälla i restauranger och på andra serveringsställen (5 p.) och i andra lokaler än sådana som avses i 1-6 om allmänheten har tillträde till lokalerna (7 p.), vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som avses i 1-8 som allmänheten har tillträde till (10 p.).

Slutsatsen blir att rökning – som utgångspunkt – kommer att vara förbjuden enligt bestämmelser i den nya lagens 6 kap., samt att vattenpipa faller in under begreppet rökning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1040)
2019-12-06 Vart vänder man sig för att ändra födelseort i folkbokföringen och passet?
2019-12-05 Kameraövervakning av bostad vid besök av hantverkare
2019-12-04 Principer enligt Socialtjänstlagen
2019-11-30 När är en kommunalt förtroendevald jävig i ett ärende?

Alla besvarade frågor (75314)