Förbud mot rökning på bostadsrättsföreningens innergård?

2019-08-20 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Som jag förstått det har man tidigare inte kunnat förbjuda rökning på exempelvis bostadsrättsföreningars innergårdar.Källa: https://www.juristresursen.se/article/rokande-grannar/Men är detta möjligt nu med den nya tobakslagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I och med den nya tobakslagen (Lagen om tobak och liknande produkter, LTLP) har det införts rökförbud i fler utomhusmiljöer. Lagen avser att förhindra att personer som vistas på allmänna platser ska utsättas för rökning eller dylikt.

Ett av de nya förbuden avser rökning på lekplatser vilka allmänheten har tillgång till (se LTLP 6 kap. 2§ punkt 9) Svaret är alltså att det beror på. Är det en bostadsrättsförening vars innergård har en lekplats och som är tillgänglig för allmänheten råder det ett rökförbud vid själva lekplatsen. Hur långt från en lekplats rökförbudet sträcker sig får avgöras i varje enskilt fall med beaktande av bestämmelsen syfte. I motiven till lagen står det att en plats som är inrättad för barns lek måste kunna användas av barn utan att de riskerar att besväras av t.ex. tobaksrök eller på annat sätt uppmärksammas på att någon röker.

Är dock bostadsrättsföreningens innergård (med lekplats) tydligt avgränsad antingen genom exempelvis inhägnad eller tydlig skyltning anses allmänheten inte ha tillgång till lekplatsen och då råder inget rökförbud enligt den nya lagen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Anja Bartholdsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1120)
2020-05-26 Vad kan man göra på sin tomt om en del av marken klassificerats som naturtomt i detaljplan?
2020-05-25 Straffansvar vid inlämning av falska uppgifter till socialnämnden
2020-05-24 Får man röka vattenpipa på kafé?
2020-05-18 Kan Lawline hjälpa mig med mina skoluppgifter?

Alla besvarade frågor (80293)