Förbehåll mot ny omplacering i köpeavtal för djur, möjligheter vid avtalsbrott

2015-09-29 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej, i december 2014 skrevs ett kontrakt mellan mig (säljaren) och en annan person (köparen) gällande en hund. I kontraktet står det att hunden INTE får omplaceras igen och om det uppstår en situation där köparen ej kan behålla hunden ska den avlivas.Nu har köparen kontaktat mig för att de ej kan ha kvar hunden, köparen vill att jag ska betala avlivningen trots att hen står som ägare. Jag säger att jag inte tänker betala en avlivning för en hund jag ej längre äger och jag säger att kontraktet vi upprättat har de skrivit under och godkänt vilket gör det till ett bindande avtal. Vad mer kan jag göra? Jag har sagt att om hen bryter detta kontrakt är det ett avtalsbrott som kan leda till böter mm, har jag rätt där? Om jag väljer att trots allt betala avlivningen för att få detta ur världen, kan jag skriva något kontrakt med hen om att hen ska betala tillbaka pengarna till mig, kan jag som privatperson driva in pengar på något sätt? Tacksam för svar. Med vänlig hälsning.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Sådana skrivelser som de du ger exempel på är ganska vanliga när ett djur säljs, men rent juridiskt är de ofta helt verkningslösa. Jag ska försöka förklara varför så enkelt som möjligt.

Som huvudregel i svensk rätt råder avtalsfrihet, det innebär att man kan avtala om vad man vill (nästan, vissa saker, t ex mord, får man inget stöd av rättsväsendet för om det blir problem med avtalet). Så i första ledet är det helt okej att avtala att om köparen av t ex en hund inte kan ha kvar den ska den avlivas. Det är inget olagligt med ett sådant avtal och det är bindande.

Problemet kommer just när det som i ditt fall blir problem mellan parterna kring det avtalade. För om det i avtalet inte står någonting om vad som händer om någondera parten inte följer avtalet så får man titta på hur avtalsbrottet regleras i lag. I ditt fall har avtalet ingåtts utan problem och är giltigt enligt avtalslagens mening. Det handlar om ett köpeavtal för en hund och som jag förstår det är ni båda (köpare och säljare) privatpersoner. Ni har alltså avtalat om ett köp av en lös sak (hund), och då får man titta i Köplagen eftersom den reglerar köp mellan privatpersoner avseende lösa saker.

Köplagen är dispositiv, och man kan avtala bort det som står i den om man vill. Men om parterna inte speciellt avtalat om en fråga, så får man titta på köplagens regleringar för att försöka lösa en tvist. I köplagen finns reglerat om både köpares och säljares avtalsbrott, även om den regleringen inte riktigt rör sådana saker som i din fråga utan mer om det inte betalas, hämtas, levereras etc utefter avtalet. Men det finns även regler om skadestånd vid avtalsbrott i 67-71 §§ köplagen. Grunden för att få skadestånd är att det måste finnas en skada. För att du som säljare ska kunna åberopa en rätt till skadestånd pga avtalsbrott måste du kunna bevisa att du lidit skada, och när det gäller köplagen är det ekonomisk skada det handlar om. Här är delen som ofta gör villkor som "kan du inte ha hunden kvar ska den avlivas" verkningslösa. För du lider ingen ekonomisk skada av att köparen inte avlivar hunden, eller om hunden ges bort till någon annan och därmed omplaceras igen. Det är ett avtalsbrott, men du lider ingen ekonomisk skada av det.

Du kan alltså mest hoppas att köparen rent moraliskt väljer att fullfölja det ni kommit överens om. Om man vill sätta in villkor bör de förenas med en klausul om vad som händer om köparen framledes inte följer dem, t ex genom att i avtalet koppla ett vite till att inte uppfylla överenskommelsen om avlivning. Observera dock att äganderätten och rätten att fritt förfoga över det man äger är vidsträckt i svensk rätt och att det finns en åtminstone teoretisk risk att ett avtal kan anses oskäligt om det i för hög grad inskränker den. Nu är ert avtal redan ingått och giltigt och saknar sådan klausul.

Ditt påstående om att köparen kan drabbas av böter pga avtalsbrottet saknar som du förstår efter förklaringen ovan helt grund och är felaktigt.

Om du betalar avlivningen av hunden så kan du och köparen, under förutsättning att ni är överens (du får inte tvinga eller hota köparen att skriva på!) absolut skriva ett skuldebrev om att köparen i efterhand ska ersätta dig för avlivningen. Om köparen inte betalar trots att ni avtalat om det så kan du få hjälp av Kronofogdemyndigheten för att få dina pengar och i andra hand av domstolen via ett tvistemål. Skulle du betala avlivningen skulle man åtminstone rent teoretiskt kunna diskutera ekonomisk skada på grund av avtalsbrott, men om köparen inte vill betala måste du då driva frågan i domstol. Med tanke på situationen i stort, den juridiska situationen och summan det handlar om kanske det enklaste helt enkelt är att du betalar avlivningen eller möjligen om ni kan dela på summan?

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, även om svaret kanske inte riktigt blev det du önskade.


Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (841)
2020-10-30 Köplagen eller konsumentköplagen?
2020-10-28 Vem äger hunden?
2020-10-25 Hur ska jag göra för att få tillbaka mina pengar
2020-10-22 När föreligger vindikationsrätt?

Alla besvarade frågor (85615)