FrågaFAMILJERÄTTBodelning13/01/2018

Föravtal vid bodelning

Om man själva har gjort en överenskommelse på en bodelning och den ena parten inte håller avtalet som man har kommit överens om, tex att man köper ut den andra för 10000kr men bara har betalat 5000kr, finns rätten på min sida att få de pengarna då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över om du har rätt att få de resterande 5000 kr som din make/f.d. make skulle ge dig vid bodelningen. Det framgår inte riktigt av din fråga vilket slags bodelningsavtal ni har upprättat, men jag förutsätter att ert avtal gällde en kommande bodelning vid skilsmässa.

Har man rätt att kräva att den andra maken betalar enligt avtalet?

När man ingår ett avtal om kommande bodelning (också kallat föravtal) innebär det att man på förhand bestämmer vad som ska ingå i bodelningen vid skilsmässan. Ett föravtal är juridiskt bindande, så länge som ni visste om att ni skulle skilja er och att det var därför som ni ingick avtalet. Det krävs alltså att ni hade ansökt om skilsmässa för att föravtalet ska vara giltigt och dessutom krävs att avtalet är skriftligt och undertecknat av er båda. Förutsatt att ni gjort detta är avtalet alltså juridiskt bindande och du har då rätt att få din överenskomna andel i bodelningen. Det betyder att du har rätt att kräva din f.d. make på de resterande 5000 kr som skulle ingå i bodelningen.

Vad händer om det visar sig att avtalet inte är giltigt?

Om det är så att ert avtal inte är giltigt, t.ex. därför att det inte är skriftligt, kan du istället kräva att du och din f.d. make genomför en vanlig bodelning istället, dvs. att ni ska dela lika på allt ert sammanlagda giftorättsgods. Slutligen vill jag nämna att reglerna om bodelning bara behöver användas när två makar inte kan komma överens. Är det istället så att makarna kan komma överens om något annat sätt att fördela egendomen på behöver någon "vanlig" bodelning inte göras.

Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor får du gärna ställa dessa här i kommentarsfältet.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000