Föravtal och kvarsittningsrätt för den gemensamma bostaden

2017-06-25 i Bodelning
FRÅGA
Hej jag undrar lite ang en vårdnadstvist . jag äger huset till 100 procent men mitt ex bor kvar i huset med våran dotter i dag och jag får flytta runt till kompisar och han har även bytt lås i huset som jag äger 100 procent . mitt förslag som jag undrar över just nu är följande . att vi bor i huset växelvis i 2 veckor var för våran dotters bästa . tills bodelningen är klar . men bodelaren är inte utsedd än av tingsrätten . vad tycker ni om de och kan man göra så . eller har ni något bättre förslag till mig . mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

För din fråga som handlar om äktenskapsskillnad (skilsmässa), alternativt separation, är Äktenskapsbalkens (ÄB), alternativt Sambolagen (SL) relevant.

Av din fråga framkommer det inte huruvida du och ditt ex var gifta eller levde i ett samboförhållande. Jag kommer således att dela upp mitt svar till dig med utgångspunkt i respektive situation. Eftersom det heller inte omnämns i din fråga att du och ditt ex skulle ha upprättat något äktenskapsförord, alternativt något samboavtal, kommer jag även i mitt svar att utgå ifrån att något avtal rörande huset er emellan inte existerar.

Om ni var gifta

Enligt ÄB 9:13 kan makar som befinner sig i en skilsmässa avtala om hur den kommande bodelningen ska se ut, liksom om annat som har samband med denna, i ett sk föravtal. Detta innebär således att om du och ditt ex var gifta, är ni fria att avtala om hur ni ska fördela boendet i huset fram tills dess att bodelningen har genomförts. För att ert avtal ska bli juridiskt bindande måste dock avtalet nedtecknas skriftligt i en handling som undertecknas av er båda.

Med hänsyn till den begränsade insikten jag har i ert specifika fall, kan jag tyvärr inte yttra mig över vilken fördelning av boendet som skulle vara lämplig i er situaiton. Det enda jag således kan säga är att det är juridiskt möjligt för er att avtala om att ni bor i huset växelvis i två veckor var, förutsatt givetvis att ni båda kan enas om detta upplägg.

Skulle du och ditt ex inte kunna enas om något upplägg rörande boendet, har var och en av er möjlighet att vända er till domstolen och ansöka av sk kvarsittningsrätt enligt ÄktB 14:7. Det är då domstolen som kommer att besluta om vem av er som ska få bo kvar i bostaden fram tills bodelningen har genomförts. Att observera är dock att domstolen har behörighet att besluta VEM av er som ska få bo kvar. Domstolen kan således inte mot någon av er makars vilja tvinga igenom ett sådan upplägg som innebär växelvis boende.

Det är den make som bäst behöver den gemensamma bostaden som ska ha rätt att erhålla kvarsittningsrätt. I domstolens bedömning om vilken make som har störst behov vägs många faktorer in som t ex, men inte uteslutande, respektive makes möjlighet att skaffa en ny bostad, makarnas ålder, hälsa och pendlingsavstånd till arbete. Skulle någon av er ha större del i den dagliga vårdnaden av er dotter är detta ytterligare en faktor som kan ha betydelse.

Om ni var sambor

Bodde du och ditt ex endast ihop som sambor, anges i SL 10§ att sambor på liknande sätt som makar kan avtala om den kommande bodelningen, och frågor relaterade till denna, i ett föravtal. Här gäller därför samma krav på skriftlighet och undertecknande som omnämnts ovan.

Även sambor kan ansöka om kvarsittningsrätt, och det är även i denna situation den sambon som bäst behöver bostaden som domstolen ska tilldela rätten att bo kvar. Detta framkommer av SL 28§.

Det som dock särskiljer fallet om ni skulle vara sambos, från det fallet om ni skulle vara makar, är att ni som sambor endast kan ingå ett juridisk bindande föravtal, samt ansöka om kvarsittningsrätt, om huset i fråga utgör sk samboegendom. Huset utgör samboegendom om du från början köpte huset i syfte att det skulle användas som gemensam bostad för dig och ditt ex.

Skulle huset inte köpts för gemensam användning, omfattas således inte huset av sambolagens regler och ska inte ingå i bodelningen. I detta fall är det därför du som ägare av huset som självständigt har rätten att bestämma över vem som ska få bo i huset. Du är i detta fall fri att gå med på växelvis boende, även om du inte med juridiska medel kan tvinga ditt ex att gå med på detta upplägg. Ditt ex har däremot ingen rätt att bo kvar i huset utan ditt samtycke.

Jag hoppats att detta har givit svar på din fråga. Om du skulle behöva mer hjälp, t ex med att upprätta ett föravtal, är du välkommen att boka tid hos oss för juridisk rådgivning HÄR.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2837)
2021-08-01 Vad ingår i bodelningen?
2021-07-31 Påverkas den kritiska tidpunkten vid skilsmässa av betänketid?
2021-07-31 Finns det kvar en giftorätt om man inte genomför en bodelning efter skilsmässa?
2021-07-31 Sambolagen - apartment and household goods

Alla besvarade frågor (94564)