FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll31/12/2013

Förändrad underhållsskyldighet

Min son 18 år ska börja i gymnasiet på annan ort. Han kommer att få inackorderingsbidrag och studiebidrag. Hans far undrar nu om han behöver fortsätta att betala fullt underhåll och hur mycket jag ska betala, eftersom han inte längre ska bo hemma i veckorna. Jag trodde att det bara löpte på tills han var 21 och gymnasiet pågår så har jag bara tagit för naturligt att hans far fortsätter att betala som vanligt. Det blir ju resor och extra mat som jag står för, men hans far verkar orolig för att han ska betala för mycket och jag för lite . Då jag har svårt att hantera denna typen av frågor utan att "gå i taket" så skulle jag gärna vilja veta innan jag ger honom ett svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Precis som du säger är föräldrar underhållsskyldiga gentemot sina barn så länge barnet studerar på grundläggande nivå, dock längst t.o.m. att barnet fyller 21 år.

Nivån på vad den underhållsskyldige ska betala kan dock förändras under denna period. Beräkningen av vad den underhållsskyldige ska betala ska nämligen göras efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner. 


Detta innebär att sonens pappas underhållsskyldighet troligtvis kommer att förändras i och med att sonen nu kommer att få inackorderingsbidrag och studiebidrag samtidigt som sonens kostnader kommer att öka. Exakt vad sonens pappa ska betala kan jag tyvärr inte svara på, men ni kan använda er av Försäkringskassans mall (se nedan) för att göra en ny beräkning av barnets behov och vad respektive förälder bör betala. I fältet ”Barnbidrag eller studiebidrag” fyller ni alltså i värdet på inackorderingsbidrag/studiebidrag.

Mallen hittar du här: http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/separerar/underhallsbidrag

Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.

Vänligen,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000