FrågaFAMILJERÄTTAdoption24/03/2023

Föräldraskap genom närståendeadoption

Hejsan! Jag lever tillsammans med min sambo sen 4 år tillbaka, vi har under dessa år jobbat på att få till en IVF-behandling men inte lyckas. Det är jag som man som inte kan bli biologisk pappa naturlig väg. Nu har jag fått reda på rätt nyligen att sambon är gravid med en annan man. Vi har pratat igenom detta och vi vill fortsätta tillsammans och vill satsa allt på detta barnet. Min sambo vill inte ha med den riktiga pappan att göra och vill inte han skall bli vårdnadshavare. Hon vill leva med mig och uppfostra barnet med mig. Vad har vi för chanser för mig att kunna bli vårdnadshavare för detta barnet tillsammans med min sambo som är biologisk mamma.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår det som att det du vill veta är hur du kan bli vårdnadshavare till din sambos barn.


Svaret på din fråga hittar du i föräldrabalken (1949:831), som jag härefter kommer förkorta FB.


Bestämmande av faderskap

Är personen som fött barnet inte gift behöver faderskapet/föräldraskapet först och främst bekräftas. Detta sker enligt 1 kap. 3 § FB genom bekräftelse hos socialtjänsten eller dom. Idag kan en sådan bekräftelse göras digitalt enligt 1 kap. 4 a § FB om den sker senast 14 dagar efter barnets födelse. Det är viktigt att veta att en bekräftelse kan hävas om uppgifterna inte är korrekta, så för att allt ska gå rätt till och även av hänsyn till barnet är det den biologiska pappan till barnet som ska bekräfta sitt föräldraskap.


Ensam vårdnad

Du nämner att din sambo inte vill att barnets biologiska pappa ska bli vårdnadshavare. Enligt 6 kap. 3 § FB står barnet från födseln, om föräldrarna inte är gifta, redan under moderns vårdnad ensam. Önskas gemensam vårdnad behöver man anmäla detta i samband med föräldraskapsbekräftelsen eller på annat sätt till Skatteverket, men om ingen sådan anmälan görs kan modern fortsatt ha ensam vårdnad förutsatt att fadern är med på detta.


Det kan dock vara viktigt att veta att den andre föräldern enligt 6 kap. 5 § FB kan väcka talan om ändring i vårdnaden om denne vill ha gemensam vårdnad. Vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska ha ensam vårdnad ska rätten enligt 5 § 2 st. fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Det är alltså att rekommendera om mamman och den biologiska pappan kan komma överens om hur de vill fördela vårdnaden till barnet.


Adoption & närståendeadoption

Efter att föräldraskapet är bekräftat kan du sedan bli vårdnadshavare till barnet genom en närståendeadoption.


Enligt 4 kap. 6 § 2 st. FB kan en make eller sambo med sin partners samtycke adoptera dennes barn, vilket du alltså skulle kunna göra med din sambos biologiska barn om du har hennes samtycke. Då ses barnet efter det som gemensamt barn till er två. Av 4 kap. 1 § FB framgår också att barnets bästa alltid ska ges störst vikt i frågor om adoption. 


Enligt 4 kap. 14 § FB ska socialnämnden göra en adoptionsutredning när det gäller adoption av ett barn. Av 4 kap. 15 § FB framgår att den som utför en adoptionsutredning ska utreda om förutsättningarna för adoption är uppfyllda, vilket bland annat innebär att man ska försöka klarlägga föräldrarnas inställning. Den biologiska pappans inställning till en adoption kommer alltså att vara av betydelse även om det inte finns ett uttryckligt krav på samtycke.


Sammanfattning

Till att börja med behöver alltså barnets biologiska föräldrar bekräfta sitt föräldraskap, sedan besluta om ensam vårdnad för modern ifall det är det de önskar. Efter det kan ni slutligen ta steget att genomgå en närståendeadoption så att du kan bli vårdnadshavare tillsammans med din sambo och att barnet räknas som ert gemensamma barn.


Jag vill slutligen tillägga att jag förstår att detta kan kännas som en omväg om slutmålet ändå är att du ska bli vårdnadshavare, men eftersom det bland annat finns möjlighet att häva ett antaget faderskap om det misstänks inte stämma, är detta den säkraste vägen.


Jag önskar er lycka till med allting och du är välkommen att höra av dig igen till Lawline om du skulle ha ytterligare frågor.


Bästa hälsningar,

Johanna HagdahlRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”