Föräldraskap efter insemination i utlandet. Vad gäller?

2020-01-15 i Adoption
FRÅGA
Hej! Jag och min flickvän (samkönat par) planerar att skaffa barn med hjälp av insemination i Danmark. Jag hittade information att en ny lag tillkom 1/1 2019, som innebär att den som inte bär barnet automatiskt blir barnets andra förälder om vi väljer en öppen donator. Dvs min sambo behöver då inte adoptera barnet. Vill höra med er och försäkra mig att jag tolkat lagen rätt och att det fortfarande gäller? https://www.rfsl.se/foralder/att-bli-och-vara-foralder/juridiskt-foraldraskap-efter-assisterad-befruktning/#sverigeTack så mycket på förhand!Med vänlig hälsning,Marie
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja, det stämmer att din partner inte kommer behöva adoptera barnet om ni genomför en insemination på det sättet som lagen föreskriver. Detta regleras nämligen i Föräldrabalken (FB) 1 kap. 9 §. Enligt denna bestämmelse ska din partner, jämte dig, anses som barnets förälder om inseminationen har utförts vid en behörig klink i Danmark och det är en så att säga fråga om en öppen donation. Vidare förutsätts att din partner ger sitt samtycke till inseminationen och att det ska vara troligt att barnet har blivit till genom denna behandling, vilket sällan utgör ett problem i de flesta fallen.

Din partners föräldraskap måste sedan fastställas och jag rekommenderar att ni gör detta genom en skriftlig bekräftelse bevittnat av två personer. Du som barnets "födande moder" och socialnämnden måste även skriftligen godkänna bekräftelsen enligt 1 kap. 4 § första stycket FB.

Jag hoppas att ni känner att ni har fått svar på er fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning.

Sandra Kjellberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (543)
2020-09-21 Kan man häva adoption?
2020-09-14 Biologiska pappans samtycke vid adoption
2020-09-08 Vad finns det för avgöranden från Högsta domstolen om adoption av en vuxen?
2020-09-07 Kan en förälder ensam adoptera gemensamma barn?

Alla besvarade frågor (84343)