Föräldrars upphävningsrätt då omyndigt barn utan behörighet slutit avtal

2020-04-12 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej!Min son som är 14 år har köpt en moped av en annan kille, oklart hur gammal men förmodligen över 15. Vi har inte gett medgivande. Föräldrarna till säljaren var med och tog emot betalningen i form av bitcoin. Kan vi hävda att köpet ska gå tillbaka? Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av föräldrabalken (FB).

Rätten att sluta avtal följer som huvudregel den generella myndighetsåldern arton år (9 kap. 1 § FB). Från denna huvudregel finns en rad undantag, exempelvis att den som fyllt sexton år själv får förfoga över sådan egendom hen förvärvat genom eget arbete, avkastningen av sådan egendom samt så kallade substitut, det vill säga sådan egendom som ersatt den förvärvade egendomen (9 kap. 3 § första stycket FB).

I denna situation finns dock inget undantag från huvudregeln, utan er son är tvungen att ha ert samtycke för att kunna köpa mopeden. Utan erforderligt samtycke har ni alltså rätt att upphäva köpet, och mot återlämnande av mopeden återfå köpeskillingen (9 kap. 7 § FB).

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (834)
2020-09-29 Får man returnera en vara köpt på internet när förpackningen är bruten?
2020-09-26 Ansvar för vara vid delleveranser
2020-09-26 Köp eller tjänst?
2020-09-24 Får man lov att sälja vidare en obetalad sak som dessutom har ett återtagandeförbehåll?

Alla besvarade frågor (84721)