Föräldrars underhållsskyldighet respektive upplysningsskyldighet

2016-04-29 i Underhåll
FRÅGA
Min sambo betalar för 3 barn max underhåll men ska det enbart baseras på hans inkomst?? för fk baserar underhållet bara från vad pappan tjänar. Har inte mamman en viss skyldighet att tala om när barnen byter mobnr , åker utomland,blir sjuka eller annat som borde vara viktigt o veta fastän hon har full vårdnad..stämmer det att när ena barnet fyller 18 år och går i skolan men jobbar extra ska det minska underhållet då?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Angående underhållsskyldigheten:

Föräldrarna ska betala underhåll för barnen utifrån vad som är skäligt med hänsyn till barnens behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Med ekonomisk förmåga menas arbetsinkomst. (7 kap 1 § 1 st Föräldrabalken). Om barnen bara bor hos sin mamma är det precis som du säger så att underhållet beräknas utifrån pappans inkomst.

Om något av barnen har fyllt 18 men fortfarande går i skolan, fortlöper underhållsskyldigheten under studietiden. Dock som längst tills barnet har fyllt 21 år. Och med "skola" menas grundskolan eller gymnasiet, och inte högskola eller universitetsutbildning (7 kap 1 § 2 st Föräldrabalken). Om barnet jobbar extra så ska dess inkomst beaktas vid beräkningen av pappans underhållsskyldighet (7 kap 1 § 1 st Föräldrabalken). Det bör således göra att underhållsskyldigheten avseende det arbetande barnet minskar.

Angående upplysningsskyldigheten:

Vårdnadshavaren, dvs mamman då hon har full vårdnad, ska lämna upplysningar om viktiga saker som kan främja umgänge mellan i detta fall pappan och barnen. Sådana upplysningar kan vara just utlandsresor och andra viktiga händelser. Dock är informationsskyldigheten ingen absolut skyldighet. Dels finns ingen möjlighet att få mammans upplysningsskyldighet överprövad eller sanktionerad, om hon inte fullgör den. Dels kan det finnas situationer där intresset av att lämna sådan här information konkurrerar med andra intressen. Detta följer av 6 kap 15 § 4 st Föräldrabalken.

Hoppas du fick svar på det du ville veta!

Med vänliga hälsningar,

Franziska Brüggemann
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (980)
2020-10-23 Underhållsskyldighet gentemot barn över 18 år och retroaktivt
2020-10-13 Hur länge har föräldrar försörjningsskyldighet för sina barn?
2020-10-08 Baseras förskoleavgiften på bådas inkomst trots att bara en är vårdnadshavare till barnet?
2020-09-30 Storlek på underhållsbidrag

Alla besvarade frågor (85343)