FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll26/09/2014

Föräldrars underhållsskyldighet när ett barn är gift?

Föräldrar är försörjningsskyldiga för sina barn fram till de fyller 21 år om de fortfarande går i gymnasium. Gäller denna skyldighet även om barnet är gift och bor med sin make?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Föräldrarnas underhållsskyldighet upphör när barnet fyller 18 år eller senast när barnet fyller 21 år och barnet fortfarande går i exempelvis gymnasieskola enligt 7 kap 1§ Föräldrabalken (FB). Föräldrarna är som utgångspunkt underhållsskyldiga för sina barn fram tills dem tar studenten även om barnen skulle flytta in med sin respektive.

Dock om ett barn gifter sig har barnet och dennes make en försörjningsplikt gentemot varandra enligt 6 kap 1§ Äktenskapsbalken (ÄktB). Detta innebär att föräldrarnas underhållsskyldighet först aktiveras om den underårigas make inte förmår försörja denne. Stöd för detta finns i ett avgörande från kammarrätten i Göteborg (KamR 911-12) där domstolen slog fast att om ett barn gifter sig och maken inte förmår försörja den underåriga så är föräldrarna underhållsskyldiga för sina barn. Slutsatsen är att om maken kan försörja den underåriga så bör föräldrarna inte också vara underhållsskyldiga för barnet enligt 7 kap 1§ FB.

Hoppas detta var svar på din fråga!

FB hittar här och ÄktB hittar du här

Vänligen,

Mattias LiljebäckRådgivare