Föräldrars underhållsskyldighet

2021-09-08 i Underhåll
FRÅGA
Hej.Har en 18 årig son som går sista året på gymnasiet. Relaterad till att vi inte kommer överens vill han flytta ut. Har vänd sig till socialen som utlovat honom lägenhet och boende.Nu undrar jag om jag, som ensamstående förälder är skyldig till att betala för hans lägenhet och försörjning när han inte längre bor med mig.Bästa hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Svaret på din fråga är reglerad i föräldrabalken (FB).

Föräldrars underhållsskyldighet

Som huvudregel har en förälder en underhållsskyldighet för sitt barn fram till dess barnet fyller 18 år (7 kap. 1 § andra stycket första meningen FB). Det finns emellertid undantag från detta. Om barnet har fyllt 18 år och fortfarande går i skolan gäller alltjämt en förälders underhållsskyldighet, dock längst intill barnet fyller 21 år. (7 kap. 1 § andra stycket andra meningen FB). Underhållsskyldigheten bestäms efter vad som är skäligt utifrån barnets behov och förälders ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § första stycket FB). Med andra ord är utsträckningen av en förälders underhållsskyldighet olika från fall till fall.

Vad gäller i ditt fall?

Eftersom ditt barn fortfarande går i gymnasiet och är yngre än 21 år har du en underhållsskyldighet gentemot ditt barn. Denna underhållsskyldighet bestäms som sagt utifrån ditt barns behov och dina ekonomiska förutsättningar. Underhållsskyldigheten fortsätter att gälla trots att ditt barn har flyttat hemifrån.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Adam Fyman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1092)
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet

Alla besvarade frågor (96487)