FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll08/09/2021

Föräldrars underhållsskyldighet

Hej.

Har en 18 årig son som går sista året på gymnasiet. Relaterad till att vi inte kommer överens vill han flytta ut. Har vänd sig till socialen som utlovat honom lägenhet och boende.

Nu undrar jag om jag, som ensamstående förälder är skyldig till att betala för hans lägenhet och försörjning när han inte längre bor med mig.

Bästa hälsningar


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Svaret på din fråga är reglerad i föräldrabalken (FB).

Föräldrars underhållsskyldighet

Som huvudregel har en förälder en underhållsskyldighet för sitt barn fram till dess barnet fyller 18 år (7 kap. 1 § andra stycket första meningen FB). Det finns emellertid undantag från detta. Om barnet har fyllt 18 år och fortfarande går i skolan gäller alltjämt en förälders underhållsskyldighet, dock längst intill barnet fyller 21 år. (7 kap. 1 § andra stycket andra meningen FB). Underhållsskyldigheten bestäms efter vad som är skäligt utifrån barnets behov och förälders ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § första stycket FB). Med andra ord är utsträckningen av en förälders underhållsskyldighet olika från fall till fall.

Vad gäller i ditt fall?

Eftersom ditt barn fortfarande går i gymnasiet och är yngre än 21 år har du en underhållsskyldighet gentemot ditt barn. Denna underhållsskyldighet bestäms som sagt utifrån ditt barns behov och dina ekonomiska förutsättningar. Underhållsskyldigheten fortsätter att gälla trots att ditt barn har flyttat hemifrån.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Adam FymanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000