Föräldrars underhållsskyldighet

2017-09-11 i Underhåll
FRÅGA
Är skild från mina två barns pappa. Vi har gemensam vårdnad och delar på kostnader/utlägg för barnen. Min fråga är: Har barnens pappa rätt att kräva mig på 50% av barnens mobilkostnader som faktureras hans företag dvs mobilabonnemangen står inte på honom privat utan på hans företag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regleringen om föräldrars underhållsskyldighet hittar du i 7 kap föräldrabalken (LÄNK).

Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap 1 §). Kostnaderna för barnets underhåll ska fördelas mellan föräldrarna efter deras respektive ekonomiska förmåga (7 kap 1 § 3 stycket).

Hur en förälder sedan fullgör sin underhållsskyldighet bör ha mindre betydelse, det framgår inget specifikt av lagen. Att barnens pappa väljer att sätta barnens mobilabonnemang på hans företag bör sakna betydelse eftersom han fortfarande fullgör sin del av underhållsskyldigheten. Som jag förstår det betalar ni hälften var av barnens kostnader och därmed bör barnens pappan kunna begära att du ska betala 50% av barnens mobilkostnader, även om mobilabonnemangen står på hans företag.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Lisa Naudot
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1105)
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?
2022-01-05 Finns det någon underhållsskyldighet för sambor?

Alla besvarade frågor (98477)