Föräldrars underhållsskyldighet

2016-02-15 i Underhåll
FRÅGA
HejJag är skild och mitt ex får netto ut vad jag får brutto finns det nån lag som stödjer att han ska betala mer vad gäller kläder/ fritid- lek än jag då han har så mycket mer i inkomst än jag?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrars underhållsskyldighet gentemot barn regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB). Underhållsskyldigheten bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Föräldrarna ska sinsemellan ta del i underhållsskyldigheten efter sin egen förmåga (7 kap. 1 § FB). Det betyder att varje förälder i relation till sin inkomst ska stå för lika stor del av underhållet. Eftersom att ditt ex tjänar mer än dig är han också underhållsskyldig till en större del än vad du är.

En förälder kan antingen fullgöra sin underhållsskyldighet genom att ha barnet varaktigt boende hos sig och betala löpande utgifter eller genom att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 § FB). Bor barnet växelvis hos föräldrarna, anses barnet bo varaktigt hos båda två och ingen av dem blir skyldig att betala underhållsbidrag. För att växelvis boende ska anses föreligga krävs att barnet bor i princip lika mycket hos bägge föräldrarna, jämför fallet NJA 1998 s. 267 där en förälder som hade sina barn hos sig drygt en tredjedel av tiden inte ansågs bo varaktigt tillsammans med barnen och därför var skyldig att betala underhållsbidrag till dem.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1008)
2021-01-19 Underhållsskyldighet i samkönad relation
2021-01-19 Hur stort underhållsbidrag är rimligt?
2020-12-28 Betala underhåll - barn i familjehem
2020-12-25 Förälders underhållsskyldighet för myndigt barn med skolfrånvaro

Alla besvarade frågor (88256)