Föräldrars underhållsskyldighet

2014-12-14 i Underhåll
FRÅGA
En 18 årig tjej flyttade ut hemifrån och har gift sig. Hon pluggar fortfarande på gymnasiet. Är föräldrarna försörjningsskyldiga oavsett giftermålet och makarnas skyldighet att försörja varandra?Både hennes man och familj får försörjningsstöd. Är det rätt att avslå hennes ansöka om ekonomiskt bistånd med skäl att hennes föräldrar ska försörja henne och därmed förskjuta pengarna hon behöver, i och med att hennes kostnader ingick i familjens beräkning innan hon flyttade? Vilka lösningar finns det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina juridiska spörsmål!

Enligt 7 kap 1 § Föräldrabalken (FB) upphör föräldrars underhållsskyldighet när barnet fyller 18 år eller senast vid 21 års ålder om barnet går i grund- eller gymnasieskola fram tills dess. Personen du pratar om, som är 18 år och fortfarande studerar på gymnasiet, har således rätt till underhåll från sina föräldrar fram tills den dagen hon fyller 21 år. Oavsett giftermålet finns denna skyldighet men hänsyn ska tas till barnets egna tillgångar och inkomster.

Vid giftermålet uppstår en försörjningsplikt mellan makarna (6 kap 1 § FB) och föräldrarnas underhållsskyldighet aktualiseras först då maken inte kan försörja sin fru. Kan maken försörja sin fru bör lagen ta hänsyn till detta enligt 7 kap 1 § FB och föräldrarna bör således inte bistå med underhåll.

Huruvida det är rätt eller inte att avslå hennes ansökan om ekonomisk bistånd eller inte vet jag dessvärre inte men hoppas läget blivit lite mer klarlagt!

Med vänlig hälsning,

Tova Thuresson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (944)
2020-07-08 Hur lång tid gäller försörjningsplikten för barnen?
2020-07-07 En 19-årings rätt till underhållsbidrag och studiebidrag
2020-06-30 Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?
2020-06-29 Resekostnader för umgänge

Alla besvarade frågor (81824)