FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll04/02/2017

Föräldrars underhållsplikt vid växelvis boende

Hej! Har två barn pojke på 15 år och flicka på 11 år. Barnen bor växelvis hos oss 50% hos pappa och 50% hos mamma.

Vår ekonomiska situation ser mycket ojämn ut. Barnen har inte samma levnadsstandard hos mig som hos pappan.

Vi har båda likvärdig boendekostnad. Jag bor i hyresrätt och bet ca 9200 kr per månad inkl driftkostnader. Pappan bor i eget ägt hus med boendekostnad på ca 11.000 per månad. Jag har en bruttoinkomst på ca 21.500 kr. Pappan har en bruttoinkomst på lågt räknat 58.000 kr/månad(troligen ganska långt över detta då han redan för ett par år sedan låg på över 60.000 kr i inkomst)

Jag får inte ihop ekonomin och orken och hoppet tryter. Jag har bett om samarbetssamtal via familjerätten men han säger där att det inte är hans problem så känns inte som vi kommer någonstans.

Detta går givetvis ut över våra barn då jag ej har pengar ens till mat. Den inkomst jag har på ca 21.500 kr brutto består av bostadsbidrag/bostadstillägg/sjukersättning/sjukpenning.

Jag har inte kunnat jobba alls på ca 8 månader pga hälsoproblem. Läkarna och jag har nu beslutat att jag ska söka sjukersättning på 100 % då jag inte längre är arbetsför efter åratal av hälsoproblem. Allt känns hopplöst. Under vårt 20 år långa äktenskap hade vi en överenskommelse om att jag skulle ta hand om barn och hushåll till 50% och jobba 50%. Han skulle då kunna göra karriär och resa inom arbetet vilket han kunnat göra. Jag har därav idag en minimal sjukpenning och knappt något pensionssparande.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Detta är självklart en påfrestande situation, men du kan hitta ledning för vad som gäller underhåll till barn i föräldrabalken (FB). Av särskilt intresse för dig är också en dom från högsta domstolen (NJA 2013 s 955). Jag kommer förklara vad som gäller för underhåll till barn som bor växelvis hos sina föräldrar och hur det är kopplat till föräldrarnas ekonomiska situationer. Sedan kommer jag ge förslag på vad du kan göra.

Underhållsskyldighet

Föräldrar har ett gemensamt ansvar för underhåll åt barnen. Skyldighetens omfattning beror på föräldrarnas ekonomiska situation och barnens behov. Skyldigheten uppfylls vanligen genom att föräldrarna står för boende, mat, kläder, sjukvård, fritidsintressen mm. Föräldrarna ska uppfylla skyldigheten tillsammans, men om de har olika ekonomiska förutsättningar kan någon av dem behöva ta ett större ansvar (FB 7:1).

Om föräldrarna inte bor tillsammans och barnen varaktigt bor med bara den ena föräldern ska den andra föräldern uppfylla sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag (FB 7:2). När barnen bor växelvis hos sina föräldrar ses det som att de bor varaktigt hos båda föräldrarna och det går inte att bestämma något underhållsbidrag enligt den regeln. Trots detta måste föräldrarna ta ett gemensamt ansvar för barnens underhåll. Man brukar också säga att barnen ska ha samma levnadsstandard som sina föräldrar. Om en förälder har det bra ställt ekonomiskt ska barnen i princip kunna leva på samma villkor som denne. Barn som bor växelvis ska inte ha väldigt olika standard hos de olika föräldrarna.

Ett barn som bor växelvis hos sina föräldrar kan inte få underhållsbidrag enligt FB 7:2, men de kan istället få underhållsbidrag enligt FB 7:6. Högsta domstolen har slagit fast att om barn bor växelvis ska den förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andra åläggas att betala underhållsbidrag om underhållsskyldigheten annars försummas. Dina barns pappa har inte något direkt ansvar för att du har ekonomiska svårigheter, men han måste fortfarande se till att barnen får det underhåll som de har rätt till, även under tiden som de bor hos dig. Barnen ska inte leva på väldigt olika villkor den tiden de är hos dig jämför med när de är hos honom.

Att få rätt till underhållsbidrag

Det är svårt att avgöra exakt hur stor del av barnens underhåll du och barnens pappa ska ansvara för, eftersom det beror på beräkningar av era ekonomiska förmågor och barnens olika behov, men om du inte har pengar för att täcka barnens behov måste deras pappa ta ansvar för deras underhåll även när de bor hos dig. Första steget är att försöka komma överens sinsemellan. Andra steget är att gå till Familjerätten och försöka få till samarbetssamtal och sluta ett avtal. I sista hand kan man väcka talan i domstol och yrka på att de ska fastställa att den andra föräldern ska betala underhållsbidrag.

Slutliga råd

Det låter som om barnens pappa kan vara skyldig att betala underhåll för barnen även när de är hos dig. Han är inte ansvarig för din egen ekonomiska situation, men om inte din ekonomi kan täcka barnens behov måste han ha ansvar för det. Barnens levnadsstandard ska inte heller bero på om de är hos dig eller hos sin pappa en vecka. Om du tror att det är möjligt rekommenderar jag att försöka komma överens med pappan en sista gång och eventuellt gå till Familjerätten ännu en gång. Ibland kan det vara lättare att få till en överenskommelse när man har juridiskt stöd för sin ståndpunkt. Fungerar inte det kan du föra talan om pappans underhållsskyldighet. Då bör du förts ta kontakt med en jurist som kan avgöra förutsättningen för att nå framgång med talan och hjälpa till med kontakten i domstol.

Vill du boka tid med en jurist kan du göra det hos oss på Lawline här.

Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp och att du och barnens pappa kan komma överens.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000