Föräldrars försörjningsplikt

2016-11-30 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Jag är 17 år och mina föräldrar vill att jag ska hjälpa till och betala hemma. Jag får 2050kr varje månad och dem vill ha minst 500kr för att jag bor hemma. Annars så måste jag köpa allt själv. Som schampo, balsam, duschkräm, tamponger. Osv osv. För dem göra så här?
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline!

Föräldrars försörjningsplikt regleras i kapitel 7 i Föräldrabalken (FB).

Av FB 7:1 st. 2 framgår att föräldrar är försörjningspliktiga gentemot sina barn fram till dess att barnet fyller 18 år. Om barnet fortfarande går i grund- eller gymnasieskola efter att det fyllt 18 år så är föräldrarna försörjningspliktiga till dess att barnet slutar skolan, dock längst tills barnet fyller 21 år.

Det sagda betyder alltså att dina föräldrar måste försörja dig tills du är 18 år, men som längst tills du är 21 år beroende på när du går ut gymnasiet. De kan alltså inte kräva att du står för ditt uppehälle. Mindre inkomster som ett barn kan få av feriearbete och liknande påverkar normalt inte föräldrarnas underhållsskyldighet.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1006)
2020-12-28 Betala underhåll - barn i familjehem
2020-12-25 Förälders underhållsskyldighet för myndigt barn med skolfrånvaro
2020-12-21 Är förälder underhållsskyldig för eftergymnasiala studier?
2020-12-21 Ingår kostnad för glasögon i underhållsstödet?

Alla besvarade frågor (88172)