FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning02/12/2018

Föräldrars arvsrätt och testamente

Jag har en dotter som är 27 år, jag har ingen kontakt med hennes mamma och vill ej heller ha det. Jag har väldigt bra ekonomi, har köpt ett hus i spanien som min dotter äger. Jag har också ett hus i Sverige som jag skänkt till min dotter och hon bor där nu. Själv har jag flyttat till Portugal där jag köpt ett hus och har nu dubbla medborgarskap. Jag är pensionär. Allt detta har jag gjort för att underlätta för min dotter när jag går bort. Plötsligt slog mig tanken, vad skulle hända om min dotter förolyckas och hastigt avlider. Får då hennes mamma hälften av vad jag har gett till henne? Kan man skriva något så hennes mamma blir arvslös? Min dotter har 2 st halv syskon men inga egna barn. Känner mig rådlös.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågor om vem som ärver och vad som ärvs regleras i ärvdabalken. Huvudregeln är att det är den avlidnes barn som ärver hela arvet (2 kap. 1 §). Finns det inga barn alls gäller dock att den avlidnes föräldrar tar hälften var av arvet (2 kap. 2 §). Svaret är alltså att skulle din dotter hastigt gå bort nu så kommer hennes mamma ha rätt till hälften av arvet efter din dotter. Däri inkluderat vad du gett till din dotter.

För att ändra på detta kan din dotter (förutom att skaffa egna barn) skriva ett testamente. För att upprätta ett rättsligt giltigt testamente gäller relativt stränga krav. Testamentet ska vara skriftligt och din dotter måste underteckna testamentet i närvaro av två vittnen (10 kap. 1 §). Vittnena måste vara utomstående (10 kap. 4 §). Den som är hennes make, sambo, förälder, barn eller i svågerlag med henne får inte agera vittne till testamentet. Inte heller får den som har en sådan relation till någon som ska ärva enligt testamentet agera vittne.

Det säkraste är alltså att låta någon helt utomstående bevittna testamentets undertecknande. Något krav på att man har anlitat professionell hjälp eller liknande finns inte, det kan dock vara till stor hjälp för att se till att allt verkligen blir som man tänkt.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?