Föräldrarnas underhållsskyldighet när barnet vill flytta hemifrån och vill gå på gymnasiet

2019-03-30 i Underhåll
FRÅGA
Måste förälder betala för ett barn som inte vill bo hemma men vill gå gymnasium.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När är föräldrar underhållsskyldiga för sina barn?

Huvudregeln är att föräldrar är underhållsskyldiga för sina barn fram tills de fyller 18 år. Om barnet däremot studerar gäller underhållsskyldigheten fram tills barnet fyllt 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. Det här framgår av 7 kap. 1 § andra stycket föräldrarbalken (FB). Föräldrarnas underhållsskyldighet gäller även om barnet har flyttat hemifrån.

Hur omfattande är underhållsskyldigheten?

Underhållsskyldigheten bedöms utifrån vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga enligt 7 kap. 1 § första stycket FB. Barnet har i första hand behov att få sin grundförsörjning tillgodosedd. Barnet har dock inte en ovillkorlig rätt att få underhåll från föräldrarna. En förälder ska i princip inte behöva skuldsätta sig för att kunna bidra till sitt barns underhåll.

Vid bedömningen av föräldrarnas underhållsskyldighet ska hänsyn också tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt eventuella sociala förmåner enligt 7 kap. 1 § första stycket FB. Barnbidrag är ett exempel på en social förmån.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis är föräldrar underhållsskyldiga för sina barn även om barnet flyttat hemifrån. Underhållsskyldigheten gäller tills barnet är 21 år om barnet studerar på gymnasiet. Underhållsskyldigheten är däremot inte obegränsad, utan beror exempelvis på barnets egna inkomster och tillgångar samt föräldrarnas ekonomiska förmåga.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar är du alltid välkommen att ställa en ny fråga.

Hälsningar,

Ida Johanna Köpman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (849)
2019-10-19 Underhåll under betänketiden
2019-10-13 Hur länge har en förälder underhållsskyldighet?
2019-09-30 Underhållsstöd
2019-09-30 Underhållsbidrag barn

Alla besvarade frågor (73810)