Föräldrar kan vara underhållsskyldiga fram till dess barn fyllt 21 år

2020-01-14 i Underhåll
FRÅGA
Hej, Min sambo har en son som är 19 år och tar studenten från gymnasieskolan i vår, han är skriven hos sin mamma och bor mestadels där. Sonens planer är att läsa vidare på folkhögskola till hösten så vår fråga är nu, ska pappan fortsätta betala underhållsbidrag under både sommaren (om han inte får ett sommarjobb) och när han läser på folkhögskola?Som jag har förstått så är man underhållsskyldig medan barnet går i grund- och gymnasieskola eller liknande så frågan är om folkhögskola likställs med "liknande" ?Mina egna barn har gått folkhögskola men de fick klara sig på CSN och studiebidrag.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som huvudregel behöver inte föräldern inte betala underhållsbidrag efter det att barnet fyllt 18 år. Men om barnet studerar, efter det att denne fyllt 18 år, antingen i grundskolan eller gymnasieskolan eller en annan jämförlig grundutbildning är föräldern fortfarande underhållsskyldig (7. kap 1 § 2 st föräldrabalken).

Med grundutbildning räknas bland annat kompletterande studier på Komvux, men även ifall barnet väljer att läsa ytterligare utbildning på gymnasienivå trots att barnet tidigare redan fullgjort en gymnasieutbildning. Detta innebär att din sambo enligt 7 kap. 1 § 2 st föräldrabalken är underhållsskyldig under den tid sonen genomgår en utbildning på folkhögskolan, men endast till han fyller 21 år.

Men av informationen i fråga vet jag inte om sonen planerar att fortsätta att läsa på gymnasienivå på folkhögskolan eller inte, vilket gör det svårt för mig att bedöma om din sambo ska betala underhållsbidrag.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Mvh

Daniella Larsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (988)
2020-11-12 Vem får underhållsstödet om barnet är över 18 år?
2020-11-04 Har makar underhållsskyldighet gentemot varandra även när de lever åtskilda?
2020-10-31 Måste jag betala underhållsstöd till mitt barn som inte bor hemma?
2020-10-31 Kan man få underhållsbidrag i efterhand?

Alla besvarade frågor (86486)