FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt29/05/2022

Föräldraledighet med barn över 18 månader

Hej! Jag är serbisk medborgare som flyttade till sverige i december 2020 för att bo med min sambo som är svensk medborgare. Vi har en son tillsammans som är medborgare i båda länder men han föddes i Serbien och flyttade till sverige med mig. Har vi inte rätt till föräldrar ledighet alls? Försäkringskassa säger att de räknar bort alla dagar jag tog i Serbien och att vi hhar inga dagar kvar eftersom vår son flyttade hit efter att han fyllt 3

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldraledighet regleras i Föräldraledighetslagen. Som förälder har du rätt att vara föräldraledig utan att ta ut föräldrapenning till dess att barnet fyllt 18 månader, enl. 3§ föräldraledighetslagen. Åldersbegränsningen kan endast utökas om det blir frågan om ett adopterat barn, 5§ föräldraledighetslagen.


Med vänliga hälsningar,


Tom JendbroRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”