FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll17/12/2015

Förälders underhålsskyldighet

Ska jag fortsätta betala underhåll när min dotter ska studera i USA efter gymnasiet?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Föräldrars underhållsskyldighet regleras i föräldrabalken. Av dess 7 kap. 1 § 2 st. framgår hur länge underhållsskyldigheten gäller. Den gäller till antingen till dess att barnet fyller 18 år, eller om barnet därefter fortfarande går i skolan, tills det att barnet fyller 21 år. Med skola förstås i princip grund- och gymnasieskola.

Eftersom din dotter har gått ut gymnasiet går hon inte längre i skolan enligt nämnd paragraf, är hon då över 18 år har du inte någon underhållsskyldighet (vilket jag förutsätter att hon är). Således har du ingen skyldighet att betala din dotter underhåll när hon studerar i USA efter gymnasiet.

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”