Förälders underhållsskyldighet då barn vägrar bo hos en av föräldrarna

2016-02-15 i Underhåll
FRÅGA
Hej ! jag och min sambo har gått ifrån varandra vi har 2 söner en på 11 och en på snart 14.Pojken på 14 år har nu slagit bakut och vill inte vara hos mig . På grund av som jag förtstår så fick han inte som han ville hos mig och inte fick han betesig som han ville heller. Tyvärr så är det så att hemma hos sin far så kan ha styra och ställa lite som han vill.Min fråga är Är jag skyldig att betala underhåll för honom .fast att det är han som har valt att inte komma till mig.?MVH
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB). Föräldrarna svarar för underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Underhållsskyldigheten fullgörs antingen genom att man bor stadigvarande tillsammans med barnet eller genom att man betalar underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 § FB). Eftersom att din son inte bor hemma hos dig ska du betala underhållsbidrag för att fullgöra din underhållsskyldighet. Det spelar i detta fallet ingen roll att det är din son som har valt att inte bo hos dig.

Man ska dock komma ihåg att det inte är upp till barnet att bestämma hur boendefrågan ska lösas. Nu vet jag inte hur vårdnadssituationen ser ut men en vårdnadshavare har rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, vilket inkluderar vart barnet ska bo (6 kap. 11 § FB). Står barnet under två vårdnadshavare gäller det dem tillsammans (6 kap. 13 § FB). I takt med ålder och mognad ska vårdnadshavaren dock ta hänsyn till barnets synpunkter och önskemål och alla beslut om boende ska tas med barnets bästa i beaktande (6 kap. 2 a § FB). Eftersom att din son är förhållandevis gammal ska stor hänsyn tas till hans egen vilja.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (993)
2020-11-30 Hur länge behöver man betala underhåll för sina barn?
2020-11-30 Vem betalar för kläder, blöjor m.m. om man har delad vårdnad?
2020-11-30 Underhållsskyldighet för barn över 18
2020-11-30 Underhåll mellan makar

Alla besvarade frågor (86933)