Förälders underhållsskyldighet

2016-06-09 i Underhåll
FRÅGA
Måste barnet betala skolfoto skulder då det fyller 18 år ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrars underhållsskyldighet regleras i föräldrabalken. Enligt 7:1 ska föräldrarna svara för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Enligt samma bestämmelse gäller denna skyldighet tills barnet fyllt 18. Dock gäller skyldigheten till barnet fyllt 21 om barnet går i skolan.

Svaret är alltså att du har en underhållsskyldighet för barnet om barnet är mellan 18 och 21 och går i t.ex. gymnasiet eller grundskola. Om denna innefattar att köpa skolfoton till barnet är omöjligt att ge ett generellt svar på utan måste avgöras utifrån barnets behov av det och barnets föräldrars samlade ekonomiska förmåga.

Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (993)
2020-11-30 Hur länge behöver man betala underhåll för sina barn?
2020-11-30 Vem betalar för kläder, blöjor m.m. om man har delad vårdnad?
2020-11-30 Underhållsskyldighet för barn över 18
2020-11-30 Underhåll mellan makar

Alla besvarade frågor (86839)