Förälders underhållsskyldig för arbetande 19-åring

2017-05-01 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Jag är 19-år gammal och tar studenten nu i juni från gymnasiet. Jag har extraknäckt på en livsmedelsaffär i nu 3 år, men kommer nu att få helttidstjänst på ett annat företag. Jag bor hemma och betalar ingen hyra. Dock alla mina behövligheter och bekvämligheter. Är mina föräldrar fortfarande skyldiga att försörja mig tills min 21-årsdag trots inkomst?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Föräldrars underhållsskyldighet för sina barn regleras i Föräldrabalken (FB) 7 kapitlet.

Enligt 7:1 FB ska föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.

Enligt 2 st i samma paragraf sägs det att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.

Det sagda betyder alltså att dina föräldrar måste försörja dig tills du är 18 år, men som längst tills du är 21 år beroende på när du går ut gymnasiet. Detta innebär att i den mån du är 19 år gammal och inte längre läser på grundskola, gymnasieskola eller motsvarande så är dina föräldrar inte längre underhållspliktiga för dig enligt lag.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga,

Vänligen

Stina Jansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1075)
2021-07-23 Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?
2021-07-15 Hur länge har föräldrar försörjningsplikt till sina barn?
2021-07-12 Underhåll till barn som är 20 år?
2021-07-08 underhållsbidrag

Alla besvarade frågor (94171)