FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll08/05/2015

Förälders rätt att kräva underhållsbidrag

Min sambo har 2 barn som bott hos oss på heltid under 5 år. Vi har inte fått något underhåll från mamman och det är jag styvmodern som har fått stått för hushållet och allt runt omkring. Pappan har betalat boendet. Kan vi nu i efterskott kräva mamman på underhållet?Pappan har aldrig bidragit till hushållskassan och den har varit betydligt större än vår boendekostnad.

Lawline svarar

Hej och tack för att du använder dig av våra tjänster!

Som jag förstår din fråga så behöver ni veta vilka möjligheter fadern (din sambo) har att kräva underhållsskyldighet från barnens moder. Den här rådgivningen kommer försöka ge er svar på den frågan. Vad gäller er kostnadsfördelning inom ert samboförhållande så kan vi inte bidra med någon juridisk rådgivning i det avseendet, det är helt fritt för er att komma överens om och där finns inga styrmedel stiftade i lag eller praxis till vägledning.

I det följande kommer först ett summerat svar vilken sedan följs av hur vi kommit fram till detta.

Ni har rätt att kräva underhållsbidrag av den andra föräldern, och ni kan göra detta med 3 års retroaktiv verkan. I förstahand kommer ni vilja förmå den underhållsskyldige föräldern att skriva på ett avtal om underhållet men om denne vägrar så behöver ni väcka talan vid allmän domstol. Även om vi bedömer att ni har goda förutsättningar med en sådan talan i domstol, så rekommenderar vi att att ni anlitar ett juridiskt ombud för att driva den.

Föräldrars underhållsskyldighet, med hänvisningar till Föräldrabalk (1949:381) om inget annat anges.

Föräldrar ska svara för underhåll för barnen efter vad som är skäligt med hänsyn till barnens behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Denna underhållsskyldighet upphör när barnen fyller 18 år, eller tills de går ut skolan (grundutbildning), dock längst tills de fyllt 21 år (7:1).

Om en förälder har vårdnaden över barnen men barnen bor varaktigt hos den andra föräldern, fullföljs denna underhållsskyldighet genom att föräldern betalar underhållsbidrag. Sådant underhållsbidrag fastslås genom dom eller avtal (7:2).

Där finns en del regler kring storleken för underhållsbidrag som en förälder förpliktigas att utge, men jag föreslår att ni använder försäkringskassans egna räknesnurra för att skapa er en uppfattning om vilket bidrag som kan komma i fråga.

Talan om underhållsbidrag kan sträcka sig så långt som 3 år tillbaka i tiden, från det att talan om underhållsbidrag väcktes. Längre tid tillbaka är möjlig om den vars talan om underhållsbidrag väcks mot medger detta (7:8).

Med ovanstående i beaktande, bör ni kunna styrka den andra förälderns underhållsskyldighet samt storleken på underhållsbidraget ni bör begära. I förstahand bör ni förmå den andra föräldern att genom avtal erkänna sin underhållsskyldighet samt till vilket belopp. Lyckas ni nå en sådan överenskommelse kan ni använda er av försäkringskassans avtalsmall (extern länkadress) för underhållsbidrag. Lyckas ni inte nå en överenskommelse med den andra föräldern så är ert andra alternativ att väcka talan vid domstol. Ni bör ha goda förutsättningar med en sådan talan. Vi rekommenderar däremot att ni anlitar ett juridiskt ombud för att driva en sådan talan. I den här typen av mål föreslår vi ett ombud från Familjens jurist som har god vana av den här typen av tvister. Ni kan boka ett möte med dem via det här formuläret: (http://lawline.se/boka)

Jag hoppas att rådgivningen har varit vägledande och har något varit otydligt får ni gärna återkomma till mig.

Med vänliga hälsningar

fredrik.norberg@lawline.se

Fredrik NorbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”