Förälder kan vara underhållsskyldig fram tills att dess barn fyllt 21 år

2019-12-30 i Underhåll
FRÅGA
Min son på 18 år studerar och har flyttat till eget boende pga dåliga bussförbindelser till skolan. Pappan säger att han inte längre är underhålls skyldig. Stämmer det? Vad säger lagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt lag är man som förälder underhållsskyldig ifall ens barn går i grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning fram tills dess att ens barn fyllt 21 år (7 kap 1 § föräldrabalken). Ifall er son fortfarande går sin gymnasieutbildning eller annan jämförlig grundutbildning är hans pappa fortfarande underhållsskyldig.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (883)
2020-01-22 Finns det något sätt att undkomma underhållsskyldighet för ett barn man inte vill ha någon relation med?
2020-01-20 Är man underhållsskyldig för sin särbo?
2020-01-19 Vad är ett exekvaturbeslut?
2020-01-14 Föräldrar kan vara underhållsskyldiga fram till dess barn fyllt 21 år

Alla besvarade frågor (76497)