Förälder har inte varit delaktig i arvlåtarens liv, har denne ändå arvsrätt?

Min släkting avled nyligen, hon har haft en gode man och ej något testamente (och inga barn). Hennes far har aldrig velat vara med i bilden, ej haft vårdnad, ej betalat underhåll, ej träffat henne och så vidare. Det vill säga ingenting under 38 år. Har han nu rätt att ärva hälften av hennes tillgångar? Och om ja, går det att komma förbi det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga regleras av Ärvdabalken (ÄB). Du nämner ingenting om huruvida den avlidnes (arvlåtaren) mor är avliden eller ännu i livet så jag kommer därför redogöra för hur arvet fördelas i båda situationerna.

När arv ska fördelas utgår man från arvsklasserna. Det finns tre arvsklasser i svensk arvsrätt och utifrån frågan som du har ställt kommer endast de två första klasserna att aktualiseras eftersom det är känt att åtminstone en förälder till arvlåtaren lever.

Den första arvsklassen består av arvlåtarens avkomlingar (barn), 2 kap 1 § ÄB. I arvsrätten benämns barn som bröstarvingar och finns det inga bröstarvingar, så som är fallet i din fråga, så går man vidare till den andra arvsklassen för att se om arvet kan fördelas där istället. Den andra arvsklassen består av arvlåtarens föräldrar, 2 kap 2 § ÄB. Om båda föräldrarna lever ska de dela arvet lika, dvs hälften var. Om det i ditt fall är så att den avlidnes båda föräldrar lever så kommer de att dela lika på hela arvet under förutsättning att det inte finns något testamente. Om det inte finns något testamente finns det heller ingenting som kan rubba den avlidnes fars arvsrätt. I egenskap av förälder tillhör han den andra arvsklassen och har därför en lagstadgad rätt till hälften av arvet.

Om arvlåtarens ena förälder är avliden kan istadarätten aktualiseras, 2 kap 2 § 2 st ÄB. Istadarätten innebär att arvlåtarens syskon träder in istället för den avlidne föräldern och tar dennes arv. Om ett syskon är avlidet träder dennes barn in i dess ställe. Om det varken finns några syskon eller syskonbarn tar den förälder som lever hela arvet. I det aktuella fallet innebär det alltså att pappan till arvlåtaren ärver hela kvarlåtenskapen om modern är död och det inte finns några syskon eller syskonbarn. Denna ordning går i likhet med ovan inte heller att frånträda om det inte finns något testamente.

Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att, under förutsättning att testamente saknas, pappan till arvlåtaren har rätt till minst hälften av hennes kvarlåtenskap och att denna rätt inte kan tas ifrån honom.

Vänligen,

Astrid Niva-LindmarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo