Förälder återbetalningsskyldig vid utfyllnadsbidrag.

2020-03-13 i Underhåll
FRÅGA
Hej !Jag och mina barns mamma separerades för två år sedan. jag betalar 1000 kr i underhåll som bestämdes av försäkringskassan. Jag fick veta att hon får utfyllnadsbidrag från försäkringskassan. är jag skyldig att betala tillbaka utfyllnadsbidraget?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du betalar underhållsbidrag till ditt barns mamma och undrar ifall du därutöver blir återbetalningsskyldig för det belopp ditt barns mamma erhåller genom utfyllnadsbidrag från Försäkringskassan.

Det finns en grundprincip som säger att alla föräldrar är skyldiga att försörja sina barn (7 kap. 1 § 1 st FB). Bor barnet ungefär lika mycket hos båda sina föräldrarna behöver i regel ingen av föräldrarna betala underhåll till den andra. Om föräldrarna är separerade ska dock den förälder som inte bor med barnet fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB). Denna gäller fram tills att barnet fyller 18 år eller senast till att barnet fyller 21 år om barnet fortfarande går i grundskola eller gymnasium (7 kap. 1 § 2 st FB).

Om en förälder inte fullgör sin underhållsskyldighet kan underhållsstöd betalas ut av Försäkringskassan (17-19 kap. SFB). I detta fall, eftersom du betalar 1000 kr till din barns mamma, bistår Försäkringskassan med ett mindre tillägg s.k. ufyllnadsidrag på ansökan från ditt barns mamma. Mellanskillnaden, alltså beloppet Försäkringskassan fyller ut med, blir du återbetalningssksyldig till Försäkringskassan (19 kap. SFB).

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (986)
2020-10-31 Måste jag betala underhållsstöd till mitt barn som inte bor hemma?
2020-10-31 Kan man få underhållsbidrag i efterhand?
2020-10-29 Underhållsbidrag
2020-10-28 Hur långt sträcker sig underhållsskyldigheten?

Alla besvarade frågor (85694)