Föra dröjsmålstalan trots att intervju inte har hållits?

Hej Lawline,

Jag har en fråga rörande ansökan om uppehållstillstånd för anknytning och inlämnande av begäran om att avgöra ärende.

Jag har skickat in en ansökan via Migrationsverkets e-tjänst som ombud (med fullmakt) för min frus räkning och vi har nu väntat 9 månader utan livstecken från myndigheten och funderar på att skicka in en begäran om att avgöra ärendet.

Då hon inte haft sin intervju än ( hon har inte ens blivit kontaktad angående det) så undrar jag om det spelar roll ifall hon haft intervjun eller ej när det gäller begäran om att avgöra.

Vad jag förstår så är det troliga att vår begäran om att avgöra ärendet blir avslagen och att vi kommer att behöva överklaga till Migrationsdomstolen. Men påverkar det att vi inte haft intervjun (kan ansökan ses som att den ej är komplett och att det blir svårare att överklaga). Bör vi vänta tills hon haft sin intervju med att skicka in begäran?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dröjsmålstalan
När en myndighet har tagit lång tid på sig att avgöra ett ärende har man rätt att angripa den långsamma handläggningen genom en s.k. dröjsmålstalan (12 § förvaltningslagen). En dröjsmålstalan kan inledas när det har gått mer än sex månader utan att myndigheten har fattat ett beslut i ärendet. Därefter har myndigheten fyra veckor på sig att avgöra saken. Om myndigheten anser att ärendet inte är färdigt för avgörande kan den istället avslå dröjsmålstalan. Ett sådant avslag kan överklagas till högre instans som får pröva om dröjsmålet är godtagbart eller inte.

Ansökningsprocessen hos Migrationsverket
För att inleda ett ärende hos Migrationsverket ska man först fylla i ansökan på webbplatsen, vissa dokument ska bifogas (bl.a. kopia av pass) och en avgift ska betalas. Efter webbansökan är inskickad kommer myndigheten att skicka ett frågeformulär via e-post som du ska besvara. När Migrationsverket har fått ansökan och frågeformuläret kommer myndigheten att skicka ett e-postmeddelande där det framgår att du ska boka en tid för en intervju. När intervjun har genomförts påbörjar Migrationsverket handläggningen av ärendet.

Bedömning i ditt fall
Jag skulle rekommendera att du först kontrollerar att du har gjort alla de steg i ansökningsprocessen som behövs från din sida, dvs. att du kontrollerar att alla relevanta dokument är inskickade och att du besvarat frågeformuläret etc. Om du har gjort alla steg som du kan bör du i andra hand kontakta myndigheten och höra hur det ligger till med din ansökan. Det finns möjlighet till dröjsmålstalan när myndigheten handlägger ett ärende långsamt, närmare bestämt när det har gått mer än sex månader. Migrationsverket påbörjar handläggningen av ärendet först efter en intervju har hållits, av din fråga framgår att ni inte har haft någon intervju än vilket innebär att myndigheten inte påbörjat handläggningen av ärendet. Det som blir aktuellt i dagsläget är därför inte att föra en dröjsmålstalan utan att kontrollera och komplettera din ansökan. Intervjun är det sista steget i ansökan som du själv måste boka tid för.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Moa LundqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000