För stort arvode och återbetalningsskyldighet

Min dotter har fått en utbetalning/arvode för medverkan i en reklamfilm.

Pengarna sattes in på hennes konto och hon fick en specifikation exakt hur summan hade räknats ut.

En månad senare får ett mejl som säger att man tyvärr har gjort ett misstag och att hon nu är återbetalningsskyldig.

Har man verkligen rätt att göra så?

Summan var på inget vis orimlig och enligt specifikationen framgick tydligt hur man räknat ut den.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag förutsätter att det rör sig om att arbetsgivaren har betalat ut för mycket i arvode, inte att arvodet inte skulle ha betalats från första början. Huvudregeln enligt rättspraxis är att den som har tagit emot ett belopp som han inte har rätt till är skyldig att betala tillbaka beloppet. Lika tydlig är dock också föreställningen att den som har tagit emot och förbrukat beloppet i god tro, det vill säga att din dotter inte insåg eller bort ha insett att arvodet var för stort, inte är skyldig att betala tillbaka beloppet. Vid bedömningen av god tro så har tillgängligheten hos beskedet om arvode betydelse, det vill säga hur det har kunnat utläsas, och hur överskådliga arvoderingsförhållandena har varit. Notera här att om din dotter skulle anses ha varit i god tro när hon fick specifikationen, men ännu inte har förbrukat pengarna när hon fick mejlet som förklarade utbetalningsmisstaget, så kan hon inte längre anses vara i god tro om hon därefter skulle välja att förbruka pengarna. I ett sådant fall är hon återbetalningsskyldig.

Eftersom specifikationen tycks ha varit tydlig och klar, med hänseende till att det stod exakt hur summan hade räknats ut, så kan det tala för att din dotter inte bort ha insett att summan var felaktig. Om din dotter inte heller tidigare har erhållit arvode från denna arbetsgivare, och därför inte har kunnat jämföra flera specifikationer med varandra för att upptäcka felaktigheter, så kan det också stödja att hon var i god tro.

Eftersom din redogörelse innehåller för få detaljer så kan jag inte mer definitivt ge något svar på om din dotter troligen var i god tro eller inte. Jag föreslår att ni pratar med arbetsgivaren för att förklara er ståndpunkt och nå en överenskommelse, men framförallt att ni vänder er till den fackförening som är representerad på dotterns arbetsplats. De kan troligen ge ett mer specifikt svar utifrån sin erfarenhet av just den specifika branschen och dess arvoderingsförhållanden.

Med vänlig hälsning

Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo