FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt16/12/2018

För och nackdelar med dubbelt medborgarskap?

Är gift med en man från Gambia och har för avsikt att bo i Gambia under 11 månader om året. Hur ansöker jag om dubbelt medborgarskap, och vad är för och nackdelar med ett dubbelt medborgarskap?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis kan sägas att ett gambiskt medborgarskap administreras av gambiska myndigheter och regleras utav gambisk lag. Därför är vi svenska jurister eller rådgivare inte experter på området. Det betyder dock inte att vi inte kan komma med hjälp eller råd.

Jag kommer gå igenom fördelar och nackdelar med medborgarskap, hur stort behovet är för dig för att slutligen sammanfatta det i en kortare del. Vill du bara ha ett kort svar kan du hoppa direkt till slutet. Slutligen avslutar jag med att ta upp hur du ansöker om dubbla medborgarskap.

Vad finns det för fördelar med medborgarskap?

Ett medborgarskap är ett rättighetsförhållande mellan en medborgare och staten. Det betyder dels att medborgaren får rättigheter och skyldigheter. Det gäller därför att vara medveten om det vid en ansökan.

Ett medborgarskap innebär i de allra flesta fall att medborgaren alltid har rätt att resa in i landet. Det ställs således inga krav på visum. Likaså har medborgaren rätt att stanna hur länge som helst utan visum eller specialtillstånd. Medborgarskap innebär också i många fall rösträtt. På så sätt kan medborgaren vara med och påverka utvecklingen av landet.

Medborgarskap brukar också ge tillgång till sociala skyddsnätverk. Hur den rättigheten ska värderas beror på hur omfattande socialskydd landet har. Jag är inte inläst på hur det ser ut för Gambias del. Jag kan dock säga att Sverige är ett land som har ett högt skydd, till exempel fri sjukvård, arbetslöshetsersättning m.m.

Gambia kan i sin lag ha reglerat flera fördelar med sitt medborgarskap. Det är inget jag har möjlighet att utveckla mer. Ovan är vad som generellt är mest centralt vid medborgarskap.

Vad kan det finnas för nackdelar med medborgarskap?

Denna fråga har givetvis en viss subjektiv del och kan bero på en persons inställning. I många länder följer en skyldighet att vara till förfogande för landets militär. Jag tror dock inte att det kommer ställa till med några problem för dig men det kan vara värt att ha i åtanke.

Den största risken är om landet inte tillåter dubbla medborgarskap. I så fall förlorar man sitt andra. Det skulle innebära att dina rättigheter att vara i Sverige försvinner. Sverige tillåter dubbla medborgarskap sedan 2001. Hur Gambia reglerar det råder jag dig att dubbelkolla med deras myndigheter så inga otrevligheter uppkommer. Av information jag har tillåter även Gambia dubbla medborgarskap. Så troligen kommer du inte stöta på några problem här.

Vad har du redan för rättigheter som svenska medborgare?

Är dina rättigheter som svensk medborgare tillräckliga för ditt behov kan det vara onödigt att ansöka om gambiskt medborgarskap. Viktigast för dig är hur svenska medborgare tillåts resa in och uppehålla sig i landet. Den internationella flygtransportorganisationen släpper månadsvis en bok med information om det (TIM). Detta är en bok som den svenska Polismyndigheten använder sig av. Där står för närvarande att svenska medborgare inte behöver visum för inresa men då enbart har rätt att stanna i max 90 dagar.

Eftersom du har för avsikt att bo i Gambia i 11 månader behöver du i så fall ansöka om visum. Det är ofta kostsamt och obekvämt. Dessutom kan reglerna om det ändras med kort varsel. Detta är därför något som starkt talar för att ansöka om dubbelt medborgarskap.

Sammanfattningsvis behöver du vara uppmärksam på de rättigheter och skyldigheter som följer med ett medborgarskap. En nackdel är att vissa länder inte tillåter dubbla medborgarskap. Det gör dock såväl Gambia som Sverige men jag skulle starkt råda dig att dubbelkolla det med de gambiska myndigheterna. Även överraskande och tyngande skyldigheter kan vara bra att dubbelkolla. För att kunna uppehålla dig i Gambia i den tid du vill behöver du ansöka om visum. Det slipper du om du har ett dubbelt medborgarskap. Mot den bakgrunden är ett dubbelt medborgarskap en bra idé.

Hur ansöker du om dubbelt medborgarskap?

Om du kommer fram till att du vill ansöka om dubbelt medborgarskap är det gambiska myndigheter du behöver vända dig till. Du behöver inte meddela de svenska. Om du vill bo i Gambia i 11 månader om åren behöver du dock anmäla till Skatteverket att du inte längre är bosatt i Sverige. För medborgarskapet skulle jag inledningsvis rekommendera dig att ta kontakt med Gambias konsulat i Stockholm. De kan svara på frågor och hänvisa dig rätt. Även Sveriges ambassad i Gambia kan vara dig behjälplig.

För att få medborgarskap i ett land behöver man uppfylla vissa krav. Gambia har fyra sätt att bli medborgare på: 1) genom födsel, 2) härstamning, 3) registrering eller 4) naturalisering. I ditt fall är det troligen de två sistnämnda som är aktuella. Registrering blir aktuellt när en person är gift med en gambisk medborgare. Det tolkar jag som att du är. Även personer som tidigare varit gifta med en gambisk medborgare kan bli medborgare på det här sättet. I så fall behöver du ha varit bosatt i Gambia i minst sju år. Naturalisering kräver att man varit bosatt i 15 år och vissa andra krav. För dig är därför registrering det enklaste och snabbaste sättet att erhålla gambiskt medborgarskap.Om du vill bo i Gambia i 11 månader om åren behöver du dock anmäla till Skatteverket att du inte längre är bosatt i Sverige.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud BjörklundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo