För att få ut egendom som tillhör ditt bolag kan du ansöka om särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten

Hejsan,

Mitt bolag X AB separerades från Y AB som jag var med och grundade och även ägde 50% av. Dessa 50% fick han tillbaka.

Vi hade ett kontor tillsammans dit vi köpte allt på X kreditkort eller mot faktura på X.

Jag har velat ha tillbaka allt som tillhör X AB ägodelar, såsom skrivare, högtalare, bord, stolar och golvmattor eftersom det ändå har ett högt värde. Men som svar från Ys ägare får jag bara att inget av detta är Xs. (?!)

Kan jag skicka en faktura på allt direkt till kronofogden -eller hur gör jag?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag har anonymisera bolagens namn enligt PUL för att de inte ska gå att spåra tillbaka till dig. Ditt bolag kallar jag för X och det bolag som du inte längre är delägare i kallar jag för Y.

Utifrån omständigheterna i din fråga tolkar jag det som att du vill begära handräckning
Jag tolkar omständigheterna din fråga som att bolagen X och Y har köpt egendom för gemensamt bruk som X har betalat för. Du menar att X har rätt till egendomen eftersom det var X som betalade och att Y nu vägrar att lämna ut egendomen till X. När du skriver att du vill skicka fakturan till Kronofogdemyndigheten (KFM) antar jag att du menar att du vill begära handräckning för att få tillbaka sakerna.

Jag hoppas att jag har tolkat omständigheterna i din fråga rätt. Utifrån detta kommer jag att gå igenom hur du ska gå tillväga för att ansöka om handräckning.

Du kan ansöka om vanlig handräckning eller särskild handräckning
Det finns två sorters handräckning enligt Lag om betalningsföreläggande och handräckning (LBH). Vanlig handräckning. Vanlig handräckning, LBH 3 § 1 st 2 p. Särskild handräckning, LBH 4 § 1 st 1 p. Eftersom ägaren till Y vägrar att lämna ut egendom som du menar att X har rätt till är det möjligt att både vanlig och särskild handräckning kan bli aktuellt i ditt fall. Jag kommer därför kort gå igenom vad vanlig och särskild handräckning innebär.

Vid vanlig handräckning gör KFM ingen prövning av om du som sökande har rätt till egendomen. Det innebär att vanlig handräckning främst blir aktuellt om parterna inte kommer att tvista om vem som har rätt till egendomen. Om du ansöker om vanlig handräckning och din motpart, dvs ägaren till Y, motsätter sig att du ska få egendomen kan du ansöka om stämning i domstol.

Vid särskild handräckningprövar KFM om du har rätt att få tillbaka egendomen. KFM kan antingen neka dig att få tillbaka egendomen eller godkänna din ansökan. Dina möjligheter att bevisa din rätt till egendomen är inte lika stora vid särskild handräckning som vid vanlig handräckning. Det beror på att du har större möjligheter att bevisa din rätt om förutsättningarna för vanlig handräckning prövas i domstol. En tvist i domstol är dock mer kostsam och kräver mer av dig som sökande.

Om du har tillräckliga bevis för att visa att du äger egendomen bör du ansöka om särskild handräckning
Eftersom ägaren till Y menar att han äger egendomen är det förmodligen smidigast för dig att ansöka om särskild handräckning. KFM kommer då att pröva om du har rätt att få ut egendomen eller inte. Förutsatt att du har skriftlig bevisning på att X har köpt egendomen finns det en möjlighet att KFM godkänner din ansökan.

För att söka om särskild handräckning behöver du ange i din ansökan att det är särskild handräckning som du ansöker om, LBH 15 § 1 st. Jag rekommenderar att du till ansökan bifogar faktura, kvitton etc. som kan bevisa att du har rätt till egendomen, LBH 15 § 2 st. Här hittar du mer information om handräckning och här hittar du ansökan till KFM.

Jag kan inte uttala mig om hur KFM kommer att bedöma situationen och om du har rätt till egendomen eller inte. Det som kan vara bra att veta är dock att de saker som du vill ha tillbaka måste gå att identifiera. Du måste alltså kunna peka ut att det är exakt den högtalaren, det bordet, den stolen etc. som du äger. Om du inte kan peka ut exakt vilken egendom som du menar att X har rätt till så går det inte att bevisa att X har rätt att få ut egendomen. Presumtionen blir då att Y har rätt att behålla egendomen.

Sammanfattningsvis kan du ansöka om särskild handräckning hos KFM. Till ansökan behöver du bifoga de skriftliga dokument du har som bevisar att X äger egendomen. KFM kommer sedan att göra en bedömning av om X har rätt att få ut egendomen eller om Y har rätt att behålla den.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Louise BergstrandRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”