Föll på parkering - kan jag kräva skadestånd av kommunen?

FRÅGA
Jag gick m hunden genom en p. plats som slutate tvärt 1 m över trottoaren. Det fanns ingen belysning och inget stakett som skulle markera att p. platsen slutar tvärt. Jag trampade i luften, ramlade på höger ben och skadade tibia alvarligt. Opererades och är i rullstol sedan 2 månader. Kan jag kräva skadestånd från kommunen, och i så fall på vilket sätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om olyckan inträffade på ett område som ägs av kommunen är det korta svaret på din fråga; ja, du kan kräva skadestånd av kommunen.

Nästa fråga är huruvida du kommer att ha framgång med ett sådant krav.

Det här rör sig om en personskada utanför ett avtalsförhållande, såtillvida är skadeståndslagen tillämplig. För att kommunen ska hållas ansvarig krävs det vårdslöshet (se 2 kap 1 §) från deras sida.

Frågan är om det var försumligt av kommunen att inte vidta några särskilda åtgärder till förebyggande av en sådan olycka som den inträffade. Domstolarna brukar i sin bedömning beakta hur stor risk det fanns för skadan, om kommunen insåg risken, hur omfattande skadorna kunnat bli samt vilka olägenheter/kostnader som skulle ha tillkommit vid undvikande av skadan.

I ditt fall kan man argumentera för att det finns en ganska stor risk för att en ”normalt aktsam” person skulle ramla ner från kanten. Avståndet till marken var en meter, det är därför inte helt obetydliga skador som kan uppstå. Kommunen borde ha insett risken, och det hade inte krävts stora kostnader för att till exempel sätta upp ett staket eller en varningsskylt eller dylikt.

Observera att detta endast är exempel på en argumentation som kan föras. Det är svårt att göra en bedömning utan att ha alla fakta.

Viktigt att komma ihåg är att om du har till exempel en olycksfallsförsäkring bör du anmäla skadan till ditt försäkringsbolag. Jag föreslår att du kontaktar ditt försäkringsbolag och hör med dem vad din försäkring täcker, samt dina möjligheter att rikta krav mot kommunen.

Om du väljer att gå vidare med detta till domstol ska du lämna in en stämningsansökan till den tingsrätt vars upptagningsområde kommunen tillhör (exempelvis Huddinge kommun tillhör Södertörns tingsrätt). Mer info om detta hittar du på Sveriges Domstolar.

Hoppas att du återhämtar dig snart och att svaret hjälpte!

Vill du ha mer hjälp eller vägledning är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Anna Runelöv
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?