FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt17/11/2014

Folkomröstningar - nationella? underskrifter?

Kan indentitetsverifiering via BankID/Mobilt BankID användas för att samla underskrifter till ett folkinitiativ? Vad krävs för att få igenom ett folkinitiativ på statlig nivå?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga,

En folkomröstning i en kommun eller ett landsting (ett folkinitiativ) kan åstadkommas om 10 % av de röstberättigade i en kommun eller ett landsting vill ha en omröstning. För att fullmäktige ska kunna stoppa en folkomröstning krävs det att en kvalificerad majoritet röstar emot (dvs 2/3 av ledamöterna, se 5:34 a i kommunallagen).

Enligt 5:23 i kommunallagen ska initiativet vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser.

Av lagtext framgår det alltså att en egenhändig namnteckning krävs. Jag har inte kunnat hitta någon lagkommentar eller något rättsfall där det skulle godkännas att skriva under på något annat sätt. Inom EU godkänner man dock "online-underskrifter" så möjligen kommer detta godkännas i Sverige i framtiden. Idag verkar det dock inte vara det. Säkrast är alltså att göra egna anteckningar än så länge. Du kan alltid testa att ringa kommunen/landstinget och höra vad de säger!

I Sverige är det inte möjligt att väcka ett nationellt folkinitiativ utan det går bara på kommunal och landstingsnivå.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”