Folkbokföring vid dubbel bosättning

2021-02-13 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Jag har en egen lägenhet men bor mest hos min mamma så jag undrar om jag måste vara folkbokförd i min lägenhet eller får jag vara skriven hos min mamma då jag mest bor hos henne?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om folkbokföring finns i Folkbokföringslagen.

Folkbokföring ska ske där en person är att anse som bosatt (6 § Folkbokföringslagen). En person anses vara bosatt på den fastighet där denne regelmässigt tillbringar eller kan komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Om en person anses vara bosatt på flera ställen ska folkbokföringen ske där personen anses ha sin egentliga hemvist. I ett sådant fall ska man göra en bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet (7 § Folkbokföringslagen). Här brukar man ta hänsyn till familjens bosättning, arbetsförhållanden, bostädernas storlek, hur ofta personen bor i respektive bostad och dylikt. Det är skatteverket som avgör var du ska vara folkbokförd vid dubbelbosättning (läs mer här).

Eftersom det är fråga om dubbel bosättning måste det göras en specifik bedömning för vad som gäller just i ditt fall. Av frågan framgår endast att du bor mest hos din mamma, däremot framgår inga andra omständigheter som kan vara av intresse för att bedöma vart du ska vara folkbokförd. Mitt tips är att ta kontakt med skatteverket och rådgöra med dem för att få ett korrekt svar.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna med ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia Slovak
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1339)
2021-10-27 Vem får parkera vid besöksparkeringen?
2021-10-21 Vad händer med successionsordningen om kronprinsessan Victoria ändrar sin trosbekännelse?
2021-10-16 Varför är skälen till ett beslut om uppehållstillstånd sekretessbelagda?
2021-10-14 Får socialen räkna skadestånd som en inkomst?

Alla besvarade frågor (96580)