Folkbokföring mot min vilja

2016-01-29 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Kan man folkbokföra sig på min adress mot min vilja, är det lagligt ?Kan skattverket accepter ansökan utan att fråga mig? Hur gör man för att avbryta folkbokföring?Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Folkbokföring regleras i folkbokföringslagen här. I 6 § anges att en person ska vara folkbokförd där han/hon anses vara bosatt. I 7 § anges att en person anses vara bosatt på den fastighet där han eller hon regelmässigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila.

Undantag från kravet på att vara bosatt finns i 8-11 §§. Om inget av dessa undantag är uppfyllda och personen inte anses vara bosatt på sin folkbokföringsadress är personen felaktigt folkbokförd vilket strider mot lagen. Om någon har skrivit sig på din bostadsadress kan du anmäla detta till skatteverket. De kan då ta upp saken till prövning om de tror att personen är fel folkbokförd enligt 34 §. Om de finner att personen är felregistrerad kan de förelägga personen att göra en anmälan med rätt adress enligt 31 §. Detta föreläggande kan även förenas med vite enligt 37 §.

Det är inget brott i sig att vara felaktigt folkbokförd, däremot strider det mot folkbokföringslagen och om personen inte rättar sig efter ett föreläggande kan vite utdömas. Om någon skriver sig på din adress utan din vilja föreslår jag att du anmäler detta till skatteverket så fort som möjligt!

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1208)
2020-11-30 Strider det mot rådande restriktioner att hålla i en fest för 100 personer?
2020-11-29 Hur ändrar jag min adress?
2020-11-28 Använda annans namn vid marknadsföring utan samtycke
2020-11-27 Kommunernas näringsförbud

Alla besvarade frågor (86819)