FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt30/10/2016

Folkbokföring

Vilken är den juridiska definitionen var man bor någonstans?Är det där man är skriven eller där man spenderar den största delen av sin nattsömn eller vad är det?

Lawline svarar

Hej,

Vad roligt att du hör av dig till oss på Lawline!

I Sverige gäller att man ska vara folkbokförd på den adress man faktiskt är bosatt på, oavsett om man kanske studerar eller bor på flera adresser. Folkbokföringen innebär alltså ett fastställande av en persons bosättning, men även registrering av uppgifter om identitet, familj och andra förhållanden, varför det är viktigt att se till att vara folkbokförd på rätt adress (Folkbokföringslag).

Om man har dubbel bosättning, det vill säga har mer än en bostad och bor i var och en av bostäderna minst en sjundedel av sin tid, så avgör Skatteverket var du ska vara folkbokförd. Skatteverket avgör då var du ska anses vara bosatt, och bedömningen de gör där är beroende på din livssituation (www.skatteverket.se).

Hoppas du fått svar på det du undrade över.


Vänliga hälsningar


Grete Gøtzsche FrederiksenRådgivare