Följer serviceavtalet av leasingtiden?

2018-10-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Vad gäller när det står på ett privatleasing avtal att service ingår. Försökte serva min bil 4 dagar innan leasingavtalet gick ut. Det gick inte, verkstan hävdade att serviceavtalet gick ut i Augusti. Hänger inte serviceavtalet ihop med leasingtiden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Avtalsfrihet
I Sverige råder avtalsfrihet, vilket innebär att ni som parter är fria att avtala mellan varandra som ni vill som utgångspunkt. Konsumenter erhåller visst skydd genom konskumentköpslagstiftnignen, som innebär att avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten i förhållande till vad konsumentköplagen stadgar inte ska ges någon verkan, 3 § Konsumentköplagen.

Vad som ska gälla mellan dig och leasingföretaget är alltså beroende på vad som anges i avtalet er emellan. Finns det angivet i avtalet mellan er att serviceavtalet ska gå ut i augusti ska det alltså gälla, men är det ingenting som finns angivet i avtalet bör den rimligaste tolkningen vara att serviceavtalets tid ska följa leasingtiden. Det specifika förhållandet som du beskriver regleras inte direkt i lagen.

Undersök vad som står i avtalet
Mitt råd är därför att undersöka vad som sägs i avtalet och utgå från informationen däri för att reda ut vad som ska gälla i ditt fall.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga, och lycka till!

Vänliga hälsningar

Josefine Björling
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (709)
2019-02-28 Otydlig information vid avtal i konsumentförhållanden
2019-02-25 Får butiker sälja livsmedel som har passerat bäst före-datum?
2019-02-17 När tillämpas distansavtalslagen?
2019-02-13 Ska skuld räknas bort från köpesumman?

Alla besvarade frågor (66981)