Följer ett borgensåtagande med när borgenären skiftar?

FRÅGA
HejJag har dumt nog gått i borgen för en bekant(hyresrätt)Nu har fastighetsbolaget sålts till ett annat fastighetsbolagKvarstår mitt borgensåtagande fortfarande,jag har inte informerats om försäljningen
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att gå in som borgensman innebär att du tar på dig att betala någon annans skuld, i det fall denne inte kan komma att betala skulden till sin borgenär (10 kap. 8 och 9 § handelsbalken (1736:0123 2)). Borgensåtagandet är en förpliktelse mellan dig och borgenären. Det har alltså inte någon koppling till fastigheten ifråga.

För att undkomma borgensåtagandet i de fall en fastighet byter ägare, måste borgensmannen (du) och borgenären (långivaren/hyresärden) komma överens om att borgensåtagandet ska upphöra.

Borgensåtagande kan även upphöra om det preskriberas. Preskriptionen medför att borgenären inte kan kräva betalning av borgensmannen för den andra personens skuld (8 § första stycket preskriptionslagen (1981:130)).

Ett borgensåtagande kan för det första preskriberas genom självständig preskription (åtagandet preskriberas helt oberoende av skulden som den säkrar). Preskriptionstiden är i ditt fall då tio år (2 § första stycket preskriptionslagen).

Borgensåtagande kan även preskriberas genom accessorisk preskription. Detta innebär att i de fall skulden som borgensåtagandet säkrar preskriberas, så preskriberas också borgensåtagandet (8 § andra stycket preskriptionslagen).

Sammanfattning

Ditt borgensåtagande står alltså kvar, om inte du och borgenären (hyresvärden) kommer överens om annat.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (417)
2021-08-31 Ansöka om handräckning när kompisen vägrar lämna tillbaka utlånad bil
2021-08-31 Kan man ta tillbaka gåva?
2021-08-21 Har ett dödsbo borgensansvar?
2021-07-29 Vad kan man göra om någon vägrar lämna tillbaka egendom som tillhör annan?

Alla besvarade frågor (95782)