Följder vid fortkörning med lånad bil

2020-02-05 i Trafikbrott
FRÅGA
Körde pappas bil och blev fotad av fartkamera. Vad kommer hända??
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För böter på grund av fartkameror gäller ett föraransvar och inte ett ägaransvar. Detta innebär att den personen som kört bilen är den som kan dömas till böter för fortkörningen även om någon annan äger bilen. Ägaren kan endast bötfällas om denne själv kört bilen vid tillfället för fortkörningen.

I ditt fall äger din pappa bilen men du var den som körde den, vilket gör att du som förare gjort dig skyldig till överträdelsen.

Hur kommer förfarandet att se ut?

Det är polisen som ansvarar för att utreda fortkörning som registreras av fartkameror. När ett foto tas från en fartkamera inleder polisen en utredning för att fastställa vem föraren är. Det vanliga tillvägagångssättet är att man i det skedet går igenom passbilder och körkortsbilder bland anhöriga för att identifiera föraren. Om polisen sedan lyckas identifiera föraren (dig) under sin utredning, skickas en förfrågan till fordonets ägare (i ditt fall din pappa) om vem som kört fordonet vid tillfället för fortkörningen. Bilens ägare behöver dock inte uppge vem det är som kört bilen.

Sammanfattningsviskommer din pappa som ägare till bilen inte att kunna straffas för att du har kört för fort med hans bil, utan det är du som förare som straffas om polisen lyckas identifiera din bild. Din pappa har inte heller någon skyldighet att uppge vem det var som körde bilen om namnet på personen efterfrågas.

Några viktiga råd om beteende i trafiken

Med detta sagt bör man alltid göra rätt för sig med tanke på de konsekvenser som skulle kunna uppstå om alla började köra över hastighetbegräsningarna, bara för att de tror att de kan komma undan straffet. Det är inte bara du som förare som påverkas av ditt beteende i trafiken!

Bifogar även med en länk där du kan läsa om syftet med fartkameror: https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Trafiksakerhetskameror/Bakgrund---trafiksakerhetskameror/

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (982)
2020-08-07 Kört mot rött, vad händer nu?
2020-08-07 Kan jag få böter istället för fängelse vid grov olovlig körning?
2020-08-06 Får man köra en kortare sträcka utan körkort?
2020-08-03 Ordningsbot från polisen för något jag inte gjort, vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (82663)