Följder för misstänkt 18-årig rånare?

FRÅGA
Hej ! Jag har en fråga. Jag är 18 år och är på sanolika skäl misstänkt för rån, de finns två andra i ärendet. Kan man få fängelse utav den här typen av brottslighet, med tanke på att jag är 18 har 4 kapitel i belastnings registret. Vad kommer att hända?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Rån är ett allvarligt brott. Är du misstänkt för detta är du misstänk för att med våld eller hot om våld försökt stjäla från någon person för att sedan tillägna dig det du stulit. Det är ett så kallat stöldbrott som förövats med råntvång.

Begår man rån ligger straffskalan på fängelse från 1 år och upp till högst 6 år. När man skall bedöma straffet för ett brott tar man i beaktande straffskalan för brottet(1-6 år), vilken grad ett visst brott har(exempelvis grovt eller normalgraden) för att slutligen avgöra vad straffet skall bli. Man tar i beaktade den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit för brottsoffret. Man utreder även vad du som gärningsman insett eller borde ha insett, alltså vilken insikt du hade i de effekterna ditt agerande hade eller kunde ha fått samt hur offrets liv, hälsa och trygghet har sats ur spel. Utifrån detta gör man samlad bedömning där brottet i jämförelse med andra liknade brott och omständigheterna i övrigt avgör vart på straffskalan man hamnar.

Man fäster särskilt avseende vid om det finns någon som kan tala för mildare straff än fängelse, så även om man har en minimigräns på en straffskala kan den understigas. Exempelvis om det finns förmildrande omständigheter som talar för det. Förmildrande omständighet kan vara om gärningsmannen provocerats, haft en allvarlig psykisk störning eller av någon anledning haft ett dåligt omdöme på grund av bristande utveckling eller erfarenhet.

Man kan även gå under straffskalans minimigräns om gärningsmannen inte än fyllt 21. Är man under denna ålder men inom straffmyndig ålder så tillämpas den så kallade ungdomsrabatten. I övrigt ser man på tidigare förseelser hos gärningsmannen och därmed risken för återfall, man tar även en personlig hänsyn till exempelvis om gärningsmannen riskerar att förlora sitt jobb, själv skadats eller på grund av dålig hälsa skulle drabbas oskäligt hårt av ett visst straff.

Du skall veta att man i många fall går långt i domstolen bedömning för att undvika att ungdomar om det inte absolut ses som nödvändigt hamnar i fängelse.

Utöver denna bedömning är det mycket svårt för mig att avgöra vad som kommer hända och hur en domstol kommer bedöma de handlingar du begått, speciellt utan någon kunskap kring de omständigheter som förelegat vid händelsen. Men jag hoppas detta kan ge dig en aning om följderna av rån.

Med vänlig hälsning

Matilda Bona
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1068)
2020-11-30 Olaga tvång från arbetsgivare
2020-11-29 Kan emojis utgöra brott?
2020-11-29 Hur går jag tillväga när någon gjort en fakeprofil på mig?
2020-11-29 Är det olagligt att hota om att berätta "något" för någon annan?

Alla besvarade frågor (86819)