Flyttning av skrotbil tillhörande boende i bostadsrätt

2015-08-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Meddelande: Hejjag undrar vad man har för laglig rätt att tvinga en boende i våran förening att flytta på sin bil som bliviti en skrot bil ?bilen va snygg från början men sen har vederbörande börjat sälja delar ifrån den så nu är den en skrot bil men han har sitt ptillstånd och föreningen har inget inskrivet i sina stadgar i vilket skick bilen ska vara .föreningen har varit på vederbörande ett otal gånger utan resultat..kan man anmäla den som miljö farlig brand farlig eller dyligt för att på sådant sätt tvinga vederbörande till åtgärd ?hlskenneth
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall kan aktualiseras i ert fall. Det är möjligt att hos kommunen begära att bilen ska flyttas. Ägaren till skrotbilen blir då ersättningsskyldig. Enligt lagens 1 § är ett fordonsvrak ett fordon som med hänsyn till skick, den tid vilken det har stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses som övergivet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde. Fordonet bör vara att betrakta som övergivet av ägaren och ska vara i de närmaste värdelöst. Jag kan inte avgöra om fordonet i fråga uppfyller dessa krav. Skulle bilen klassas som ett fordonsvrak så ska bilen skrotas eller undanskaffas så snart det lämpligen kan ske. De följer också av 3 §.

Det går också att anmäla personens beteende som nedskräpning enligt 15 kap. 30 § Miljöbalken (1998:808) MB. Den som är registrerad ägare för bilen har då ett straffrättsligt ansvarig för den. En tillsynsmyndighet kan med hjälp av 26 kap. 9 § MB förelägga en nedskräpare att städa upp efter sig. Nedskräpning är straffbelagd enligt 29 kap. 7 § MB och nedskräpningsförseelse i 29 kap. 7 a § MB.

Lycka till!

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2438)
2020-09-23 Vad finns med i belastningsregisterutdraget till arbetsgivaren?
2020-09-20 Är det olagligt att ljuga om sin ålder
2020-09-20 Får man ha med sig vassa föremål som saxar in på ett bibliotek?
2020-09-19 Vad är straffvarning?

Alla besvarade frågor (84273)