Flytta med gemensamt barn utan den andra förälderns samtycke?

2016-10-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hejsan!Jag och min sambo separerade juli 2016 och har ett gemensamt barn på 15 månader.Vi har gemensamvårdnad samt växelvist boende. Han bor hos mig ca 13-14 dagar i månaden och resterande hos henne .Självklart så skiljer detta lite beroende på hur veckorna ser ut men vi har fasta dagar samt hämta & lämna tider.Våran står registrerade hos henne då jag gick med på det för hon skulle få bland annat sitt bostadsbidrag för jag vet hon har svårt med pengar.Nu är det så att vi har hamnat i en lite dispyt gällande boende. I nuläget så bor vi på samma ort vilket inte skapar problem för någon av oss.Nu har boendeföräldern fått för sig att flytta ca 65 mil ifrån mig , alltså att jag träffar sonen mindre.Självklart tycker jag inte detta är okej.Då är hennes lösning på detta att man ska hämta och lämna , alltså att en 15 månader ska få åka ca 120 mil varje helg för att få träffa sin föräldrar.Jag personligen är helt emot detta för jag tycker inte att en 1 åring ska behöva transporteras 120 mil varje helg bara för att få träffa sina föräldrar.Som sagt , vi har gemensam vårdnad och vi har det jättebra nu med hämta och lämna .Vad kan jag göra och vad kan hon INTE göra mot mig ? 
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen specifik bestämmelse som reglerar just din fråga. Däremot kan man ta utgångspunkt i de allmänna bestämmelserna i Föräldrabalken där 6 kap. reglerar vårdnad, boende och umgänge. Av 1-2 §§ i detta kapitel framgår det att de som har vårdnaden om barnet ska ansvara för barnets personliga förhållanden och verka för att barnets behov av omsorg, trygghet och en god uppfostran blir tillgodosedda. . Avgörande för alla beslut som fattas kring barnet är att detta belsut ska vara för barnets bästa. Enligt 11-13 §§ framgår det att vårdnadshavarna gemensamt ska fatta beslut kring barnets framtid. Båda föräldrarna måste samtycka till ingripande beslut som fattas, att flytta barnet till en annan ort är ett sådant ingripande beslut. Det framgår också av lagförarbetena till Föräldrabalken (prop. 1975/76:170 s. 178) att barnets bosättning är en sådan fråga som föräldrana gemensamt ska besluta över. Om ni inte kan enas kring denna frågan eller om ni i övrigt har svårt att samarbeta finns det möjligthet enligt 5 § att få en ändring i vårdnanden. Detta är dock något som domstolarna är relativt restriktiva med då barnets bästa ofta hänger samman med att en nära och god kontakt med båda föräldrarna främjas. Vidare kan tilläggas att om en av föräldrarna flyttar med barnet utan den andra förälderns samtycke kan denna dömas till egenmäktighet med barn enligt 7 kap. 4 § Brottsbalken.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Maria Pettersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (758)
2020-10-06 Trakasserier på sms och vårdnad om barn
2020-09-30 Hur ansöker man om ensam vårdnad?
2020-09-28 Vilka omständigheter beaktas i vårdnadstvister?
2020-09-27 Vem ska skjutsa barnen vid överlämning mellan hemmen då den ena föräldern flyttar till en ny kommun?

Alla besvarade frågor (85217)