Flytta lastbil i inhägnat område

2017-10-15 i Trafik och körkort
FRÅGA
Kan man med B kort flytta en tung lastbil i inhägnat fabriksområde?
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Körkort och fordon regleras i körkortslagen. För att köra lastbil ska man ha körkort enligt 2 kap. 1 § Körkortslagen(KKL). Det körkort som krävs för tung lastbild är beteckning C enligt 2 kap. 5 § KKL.

Det finns undantagsbestämmelser angående detta. Körkortskravet gäller inte, enligt 2 kap. 10 § KKL, vid färd med fordon inom ett inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område.

Enligt juridisk litteratur menas ett inhägnade området ett område där faran för övriga trafikanter är minimal eftersom det inte finns någon allmän trafik. Någon lag eller bestämmelse angående vad inhägnat område innebär finns inte. Domstolen har varit gjort ganska restriktiva bedömningar gällande vad inhägnat område innebär. I ett fall menade Domstolen att ett Grustag som till viss del var inhägnat inte var inhägnat eftersom det fortfarande fanns en risk att allmän trafik skulle kunna köra in på grustaget via två vägar, se NJA 1961 B 38.

Min bedömning är att om ett fordon framförs inom ett inhägnat område behövs inget körkort (inte ens B-körkort). Det är dock begreppet inhägnat område som måste göras en bedömning i varje enskilt fall, eftersom jag inte vet hur pass inhägnat fabriksområdet är, blir det svårt att uttala sig i den delen.

Jag är medveten att det diskuteras mycket om detta i olika forum på internet. Det jag tror många missuppfattar är att det finns en paragraf, 2 kap. 11 § KKL, som stadgar att B-körkort krävs för att framföra en lastbil inom ett garage-, verkstads- eller bensinstationsområde.

Denna paragraf har inget med inhägnat område att göra utan gäller endast vid garage-, verkstads- eller bensinstationsområden där det inte finns ett inhägnat område, därför är min slutsats att lagstiftaren har velat att personen ska ha B-körkort när man framför fordon inom dessa områden.

Hoppas detta svar gav klarhet!

Vänligen,

Anton Magnusson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (953)
2021-09-15 Måste jag bli dömd för rattfylleri för att få körkort med alkolås?
2021-09-03 Överklagande av Transportsstyrelsens beslut
2021-08-31 Fortkörningsböter vid förändrad hastighet
2021-08-31 Blir mitt körkort ogiltigt om jag inte förnyar det efter ett namnbyte?

Alla besvarade frågor (95699)